THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016- theo chủ đề:“Đoàn kết, kỷ cương - Khắc phục khó khăn - Ổn định, phát triển”

Chủ nhật - 18/12/2016 22:28
          Ngày 16/12/2016 Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016. Hội nghị được tổ chức tại phòng hội thảo khoa Điện, thành phần tham dự: Về phía đại biểu có TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, TS. Ngô Hữu Mạnh – P. Trưởng phòng KHCN và Hợp tác quốc tế, ThS. Chu Thị Thương - P. trưởng phòng TCHC, Ths. Đoàn Văn Vững- Trưởng phòng Công tác tuyển sinh.Về phíakhoa có 24 thầy cô là cán bộ viên chức trong khoa tham dự.
          Theo đúng quy định, sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Hội nghị đã biểu quyết bầu đoàn chủ tịch duy trì Hội nghị. Tại Hội nghị cán bộ viên chức Khoa GDCT&TC năm 2016, đoàn chủ tịchchủ trì gồm NCS.ThS. Phạm Thị Hồng Hoa-Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thể chất, ThS. Trần Thị Hồng Nhung - Tổ trưởng tổ công đoàn khoa Giáo dục chính trịvà thể chất và thư ký là ThS. Nguyễn Thị Thu Hường - Công đoàn viên.
Đoàn chủ tich chủ trì Hội nghị CBVC khoa GDCT&TC năm 2016
          Tại Hội nghị NCS.ThS. Phạm Thị Hồng Hoa -Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thểchất thay mặt các thầy cô trong khoa đọc báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của khoa. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của đơn vị:
          Khoa với 2 Bộ môn trực thuộc là: Bộ môn GDCT và Bộ môn GDTC với  26 giảng viên, trong đó có 24 giảng viên trực tiếp giảng dạy, 01 thư ký giáo vụ khoa, 02 giảng viên đi học nghiên cứu sinh tập trung. Trong đó nữ là 16 người (57,1%), số các đồng chí là đảng viên là  19 người chiếm 73,07% (02 Đ/c chuyển sinh hoạt tạm thời). Đối với trình độ chuyên môn khoa có 01 tiến sĩ (chiếm 3,8%), đang tham gia NCS là 6 (chiếm 23%), thạc sĩ là 14 (chiếm 53,8%) và đang học CH là  4 (chiếm 15,4%). Đối với môn học/ học phần do khoa quản lý là 10 môn học/học phần.
          Về thuận lợi: Khoa không quản lý trực tiếp HSSV và được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban giám hiệu, các đơn vị phòng khoa trong nhà trường. Đồng thời, khoa có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình trong giảng dạy, phương pháp giảng dạy nhiều sáng tạo, được đào tạo đúng chuyên ngành, có kiến thức vững vàng. 
          Về khó khăn: Trong năm 2016 Khoa có 06 Đ/c tham gia nghiên cứu sinh (trong đó có 02 đ/c học tập trung), 04 Đ/c học cao học, 01 Đ/c nghỉ giảng dạy không lương nên gặp khó khăn trong phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó khoa có sự luân chuyển, thay đổi về nhân sự. Ngoài việc giảng dạy trong trường, cán bộ, giảng viên trong khoa phải thu xếp giảng dạy ngoài trường nên cần có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Về nhiệm vụ chính của khoa:
          - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
         - Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lí tưởng sống nhân văn, cao đẹp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và thể lực tốt cho sinh viên.
          Bào cáo đã nêu rõ những thành tựu đã đạt được cùng như những tồn tại của Khoa GDCT&TC trong năm 2016 vừa qua. Sau phần đánh giá những thành tựu và hạn chế năm 2016 Báo cáo đã đề ra phương hướng cho năm 2017, cũng như những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo.
19 12 2016 10 05 18img 2470
NCS.ThS.Phạm Thị Hồng Hoa - Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thể chất đại diện đoàn chủ tich
đọc báo cáo tại Hội nghị
          Trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã khẳng đinh “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhằm phát huy và bảo đảm quyền của người lao động, sau phần báo cáo của đoàn chủ tịch các công đoàn viên trong khoa đã tích cực tham luận, phát biểu ý kiến và thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại của khoa trong năm 2016. Với 10 ý kiến trao đổi và đề xuất tập trung vào các nội dung như: nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức giảng dạy, nâng cao trình độ cho giảng viên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì và bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức,… Hội nghị cán bộ viên chức của Khoa năm 2016 đã trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền dân chủ cơ sở cho cán bộ giảng viên như: tinh thần nghị quyết của Đảng ủy nhà trường đã đề ra trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Sau phần tham luận, phát biểu ý kiến của các đ/c công đoàn viên là các phát biểu của các đại biểu đại diện các phòng ban chức năng trả lời các ý kiến của công đoàn viên. Kết thúc Hội nghị là kết luận của Đoàn chủ tịch và phần phát biểu ý kiến chỉ đạo của TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường với Hội nghị, qua đó Đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên đã động viên khuyến khích các công đoàn viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục những tồn tại, phát duy sức mạnh đoàn kết để hoàn hành tốt các nhiệm vụ đề ra, xây dựng khoa và nhà trường ngày càng vững mạnh.
          Trước khi tuyên bố bế mạc, thư ký Hội nghị ThS. Nguyễn Thị Thu Hường đã đại diện đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết hội nghị và lấy ý kiến biểu quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với kết quả 24/24 đồng chí (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua.
          Sau gần 4 giờ làm việc rất tích cực và sôi nổi Hội nghị CBVC khoa GDCT&TC đã thành công tốt đẹp, Hội nghị đã khẳng định tổ công đoàn khoa GDCT&TC đã phát huy và đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giảng viên trong khoa; có trách nhiệm tham giagóp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường vững mạnh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ công đoàn khoa đã làm tốt nhiệm vụ đại diện và tổ chức cán bộ, giảng viên tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định. Đồng thời, tổ công đoàn đã làm tốt trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên giảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với nhà trường, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh.
          Có thể khẳng định, Hội nghị cán bộ viên chứckhoa GDCT&TCđã trở thành buổi sinh hoạt để các thày, các cô bày tỏ quan điểm, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết trong đơn vị và nhà trường. Hội nghị đã kịp thời làm rõdưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chúng ta đã phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm vừa qua và làm tiền đề để khoa và nhà trường gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm tiếp theo. Hơn bao giờ hết, chúng ta luôn tin tưởng vào sự tập hợp, lãnh đạo của Tổ công đoàn khoa, sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn nhà trường.Qua đây giúp giảng viên tích cực hơn nữa trong việc cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ cũng như tinh thần trách nhiệm của bản thân, chấp hànhtốt đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng trong thực tiễn cuộc sống./.
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ viên chức khoa GDCT&TC năm 2016
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay552
  • Tháng hiện tại9,898
  • Tổng lượt truy cập178,059
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây