THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017: Với chủ đề là “Đoàn kết, kỷ cương - Khắc phục khó khăn - Ổn định, phát triển”

Chủ nhật - 01/01/2017 09:08
          Ngày 30/12/2016 Trường Đại học Sao Đỏ đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016. Thành phần tham dự Hội nghị: Về phía đại biểu có ông Nguyễn Văn Thảo – Phó vụ trưởng vụ phát triển nguồn nhân lực Bộ Công thương, ông Quách Văn Ngọc – Trưởng ban chính sách pháp luật Công đoàn công thương Việt Nam. Về phía nhà trường có NGUT.TS. Đinh Văn Nhượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Các thày, cô là lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng đông đủ các thày, cô là cán bộ, giảng viên đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường tham dự. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu là phần tặng hoa chúc mừng của các đơn vị bạn và các tổ chức đoàn thể, đại biểu các cấp tại Hội nghị.
Đại diện Bộ Công thương tặng hoa chúc mừng Hội nghị CBVC trường Đại học Sao Đỏ năm 2017
          Để duy trì và tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức năm nay, 100% các cán bộ viên chức đã biểu quyết bầu đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị. Đoàn chủ tịch chủ trì gồm NGUT.TS Đinh Văn Nhượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường, TS. Nguyễn Trọng Các – trưởng khoa Điện, tổ thư ký gồm có ThS. Nguyễn Minh Loan và ThS. Chu Thị Thương.
TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đọc đề dẫn khai mạc Hội nghị CBVC trường Đại học Sao Đỏ năm 2017
          Sau phần đọc đề dẫn khai mạc Hội nghị của TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên, NGUT.TS Đinh Văn Nhượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đại diện đoàn chủ tich đọc báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của nhà trường từ đó đã làm nổi bật những thành tích của nhà trường trên các lĩnh vực: Công tác tuyển sinh với đề án “Công tác tuyển sinh - Thực trạng và giải pháp” bằng nhiều biện pháp cụ thể và kết quả măm 2016 tuyển 2.185 HSSV; Công tác tổ chức đào tạo và quản lý chất lượng đã duy trì, tổ chức tốt hoạt động đào tạo các khoá, các hệ đúng kế hoạch, tiến độ; Công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đã mở 10 lớp bồi dưỡng theo các chuyên đề cho 83 giảng viên, lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 54 viên chức, lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo và quản lý cho 38 cán bộ quản lý và giảng viên; Công tác nghiên cứu khoa học trong năm đã hoàn thành 03 đề tài khoa học cấp Bộ, 45 đề tài khoa học cấp cơ sở trong đó có 26 đề tài của sinh viên, 98 sáng kiến được công nhận; Công tác quản lý và giáo dục sinh viên đã tổ chức tốt tuần sinh hoạt công dân, phổ biến quy chế đào tạo, quyền và nghĩa vụ của sinh viên, tổ chức hội nghị đối thoại với đại biểu sinh viên. Duy trì sinh hoạt nghiệp vụ 1 lần/tháng và các hoạt động văn hóa thể thao, các hội thi, hội diễn đạt kết quả tốt. Tổ chức cho 2.981 cử tri là sinh viên tham gia bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân đạt 100%.
          Ngoài ra trong báo cáo NGUT.TS. Đinh Văn Nhượng cũng đã nêu bật những thành tựu trong công tác tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo; Công tác quản lý và tài chính kế toán cũng như bảo đảm chăm lo đời sống cho cán bộ giảng viên trong năm và công tác thị đua, tuyên truyền cũng có nhiều thành công.
          Đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ một số mặt tồn tại như: Căn cứ vào quy mô và số lượng tuyển sinh, nhà trường thực hiện việc sắp xếp lại lao động một số vị trí cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên một số viên chức chưa chia sẻ với khó khăn của nhà trường, tư tưởng chưa thông dẫn đến hiệu quả công việc không cao; Hoạt động dịch vụ sản xuất chưa có tính chủ động và chưa đạt hiệu quả cao; Công tác quản lý, tham mưu của một số đơn vị, cá nhân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Sự phối hợp một cách nhuần nhuyễn giữa các đơn vị Phòng, Khoa trong một số công việc chưa thật hiệu quả; Việc thực hiện phiếu yêu cầu giải quyết công việc của các đơn vị/cá nhân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời.
          Bào cáo đã nêu rõ những thành tựu đã đạt được cùng như những tồ tại của nhà trường trong năm 2016 vừa qua. Sau phần đánh giá những thành tựu và hạn chế năm 2016 Báo cáo đã đề ra phương hướng cho năm 2017, cũng như những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo.
NGUT.TS Đinh Văn Nhượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đại diện đoàn chủ tich đọc
báo cáo tại Hội nghị
          Tới dự Hội nghị cán bộ, viên chức trường Đại học Sao Đỏ năm 2017, ông Nguyễn Văn Thảo – Phó vụ trưởng vụ phát triển nguồn nhân lực Bộ Công thương đã phát biểu động viên khuyến khích tinh thần cố gắng của tập thể nhà trường trong năm vừa qua.
Ông Nguyễn Văn Thảo – Phó vụ trưởng vụ phát triển nguồn nhân lực Bộ Công thương
 phát biểu tại Hội nghị
          Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác. Nhằm phát huy và bảo đảm quyền của người lao động, sau phần báo cáo của đoàn chủ tich các công đoàn viên đã tích cực tham luận, phát biểu ý kiến và thẳng thắn chỉ ra những mặt tích cực và tồn tại của Nhà trường trong năm 2016. Với 12 lượt ý kiến tập trung vào các nội dung như nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức giảng dạy, ngâng cao trình độ cho giảng viên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì và bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức,… Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 đã trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền dân chủ cơ sở cho cán bộ giảng viên như tinh thần nghị quyết của Đảng ủy nhà trường đã đề ra nhằm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Kết thúc phần tham luận NGUT.TS. Đinh Văn Nhượng đã kết luận, động viên khuyến khích các công đoàn viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục những tồn tịa để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
          Trước khi tuyên bố bề mạc thư ký Hội nghị ThS. Nguyễn Minh Loan – Thay mặt tổ thư ký Hội nghị đã thông qua biên bản và lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu nêu ra cho phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với tỷ lệ 100% thống nhất thông qua.
          Sau gần 4 giờ làm việc rất tích cực và sôi nổi Hội nghị Hội nghị cán bộ viên chức trường Đại học Sao Đỏ năm 2017 đã thành công tốt đẹp, Hội nghị đã khẳng định công đoàn đã phát huy và đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giảng viên; có trách nhiệm tham gia góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường vững mạnh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện và tổ chức cán bộ, giảng viên tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định. Đồng thời, tổ công đoàn đã làm tốt trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên giảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với nhà trường, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Hội nghị cán bộ viên chức trường Đại học Sao Đỏ đã đã kịp thời làm rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, trong năm qua Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã tập hợp, động viên các công đoàn viên đoàn kết, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng làm tiền đề để bước sang 2017 tập thể nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa./.

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay49
  • Tháng hiện tại9,310
  • Tổng lượt truy cập165,711
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây