THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Một số giải pháp nâng cao vai trò của người giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ hiện nay

Thứ năm - 23/02/2017 11:15
            Đặt vấn đề
          Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục lý luận chính trị đang góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, tình cảm và niềm tin của sinh viên đối với chủ nghĩa xã hội, đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.Đổi mới, mở cửa hội nhập càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn Lý luận chính trị phải được đổi mới toàn diện, sâu sắc và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong các trường Đại học. Giảng dạy các môn Lý luận chính trị, giảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giáo dục cho đối tượng sinh viên trong giai đoạn hiện nay để đạt được mục tiêu giáo dục đặt ra.
          1. Thực trạng giảng dạy các môn lý luận chính trị của giảng viên ởtrường Đại học Sao Đỏ hiện nay
         Để góp phần vào nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục Đại học nói chung, Đại học Sao Đỏ nói riêng cần có nhiềuyếu tố, trong đó việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo một cách bền vững.Hiện nay, đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị ở Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất – Trường Đại học Sao Đỏ có 15 giảng viên, trong đó có 1 tiến sỹ, 5 nghiên cứu sinh, 9 thạc sỹ.Trong quá trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị, giảng viên là chủ thể của hoạt động dạy, giữ vai trò chủ đạo với chức năng tổ chức,điều khiển, hướng dẫn hoạt động học cho sinh viên nhằm đảm bảo cho sinh viên thựchiện đầy đủ và có chất lượng cao những yêu cầu được quy định phù hợp với mụctiêu môn học. Dạy học đại học hiện đại đặt ra yêu cầu bức thiết là phát huy tối đa tính tích cực chủ động của người học. Dạy học phải thực sự hướng vào người học, đây là hướng đổi mới chính của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.Trong thời gian qua, việc dạy và học các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học nói chung, trường Đại học Sao Đỏ nói riêng đã mang tinh thần hơi thở của không khí đổi mới. Cụ thể:
          Về nhận thức, đa số thầycô đều có động cơ, mục đích dạy học tích cực, phù hợp với đặc thù nghề sư phạm. Họ đều xác định đây là một nghề lao động trí óc chuyên biệt, phải đầu tư nhiều công sức, trước, trong và cả sau khi lên lớp. Nhận thức rõ bản chất, ý nghĩa của tính tích cực trong quá trình dạy học: tăng cường đổi mới về nội dung, mục tiêu, phương pháp dạy học; không ngừng trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, cập nhật thông tin thường xuyên, nhiệt tình, sáng tạo trong đổi mới phương pháp nhằm gợi mở cho sinh viên học tập và phát huy tư duy sáng tạo; tâm huyết với giờ giảng.
         Về thái độ, phần lớn thầy cô có thái độ tích cực ở mức độ cao trong hoạt động giảng dạy, luôn có ý thức độc lập, tựchủ, nghiêm túc trong giảng dạy,sẵn sàng đổi mới và ủng hộ việc đổi mới của đồng nghiệp biểu hiện ở mức độ cao. Tuy nhiên, mức độ tích cực không đồng đều, giảng viên thực hiện phương pháp giảng dạy mới không tránh khỏi những lúng túng, va vấp do thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, chương trình rút ngắn, thời gian bị giảm xuống, v.v.
          Về giảng dạy, tính tích cực trong đổi mới phương pháp của giảng viên được thể hiện từ khâu chuẩn bị bài lên lớp như:xác định mục tiêu, nội dung, lựa chọn phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triểncủa xã hội.
          Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học này vẫn còn những bất cập, hạn chế, tiến triển chậm, hiệu quả chưa cao.Hiện nay, trong khi giảng dạy các môn Lý luận chính trị, hầu hết các giảng viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên vẫn còn thiếu những kiến thức mới mang tính thời sự, thiếu những ví dụ, dẫn chứng, những câu chuyện thực tế và đặc biệt là tính liên hệ với đặc thù theo ngành nghề của sinh viên chưa nhiều. Điều đó chưa tạo được sự hứng thú của sinh viên đối với môn học, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy.
          Thứ ba, về phương tiện dạy học, hiện nay ở trường Đại học Sao Đỏ 100% các phòng học đều được trang bị máy chiếu đa năng phục vụ quá trình giảng dạy, 100% các giảng viên đều ưu tiên lựa chọn phương tiện dạy học hiện đại nhiều hơn phương tiện dạy học truyền thống. Và hiệu quả của việc sử dụng công nghệ, các trang thiết bị dạy học hiện đại trong quá trình giáo dục đã được khẳng định trong thực tế, nhất là khả năng làm cho bài giảng trở nên sinh động, cuốn hút, tạo hứng thú cho người học. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá mức, sử dụng không linh hoạt, phù hợp các phương tiện dạy học hiện đại có thể gây ra những “tác dụng phụ” không mong muốn, làm giảm đi quá trình tương tác cần thiết giữa thầy và trò.
          Đứng trước thực trạng như vậy, việc đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị của sinh viên Đại học Sao Đỏ nói riêng và sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước nói chung là việc làm cần thiết.
          2. Một số giải pháp phát huy vai trò của người giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Sao Đỏ hiện nay.
          Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức của giảng viên và sinh viên Đại học Sao Đỏ về vị trí, vai trò các môn Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo: Nhìn chung, cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Sao Đỏ đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của các môn Lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Song phải thừa nhận một thực tế rằng, ở một bộ phận không nhỏ sinh viên và một số ít giảng viên có biểu hiện coi thường, xem nhẹ các môn học này. Do vậy, phải nhanh chóng khắc phục tình trạng này, có biện pháp nâng cao hơn nữa về mặt nhận thức trong toàn trường Đại học Sao Đỏ. Cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cả thày và trò đối với việc học tập, nghiên cứu các môn Lý luận chính trị.
           Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị:
          - Tăng cường rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, tư­ tưởng, đạo đức cho đội ngũ giảng viên: Trong điều kiện hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị trên thế giới, là những cán bộ làm công tác giáo dục, tuyên truyền của Đảng trên mặt trận tư tưởng, đòi hỏi đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị phải có tư tưởng chính trị vững vàng.
          - Nâng cao tri thức và năng lực chuyên môn: Để giảng dạy tốt, giảng viên Lý luận chính trị trước hết phải có kiến thức sâu rộng. Cho nên, việc có ý thức tự trau dồi, tích luỹ kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu, nhằm làm giàu tri thức phục vụ chuyên môn phải được coi trọng.
          - Tăng cường bồi dưỡng vốn kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ giảng viên: điều này hết sức quan trọng, vì chỉ từ thực tiễn sẽ làm sáng tỏ các vấn đề lý luận. Thường xuyên vận dụng những kiến thức thực tiễn vào trong các bài giảng, tạo sự hấp dẫn, sinh động, hứng thú cho người học trong mỗi bài giảng
          Ba là,phải đổi mới mạnh mẽ sâu, rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá:
          - Giáo dục lý luận phải gắn liền với đời sống thực tiễn: trong nội dung giáo dục, cần phải tăng cường tính thực tiễn trong bài giảng, hướng vào năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho người học.
          - Đổi mới quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, lấy tự học là chính: cần tạo cho người học có khả năng tự học sẽ giúp họ hình thành phong cách độc lập trong nghiên cứu và chủ động hoàn toàn trong quá trình học tập.
          - Kết hợp tối ­ưu các phương pháp giảng dạy: trong dạy học có nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đều mang lại những hiệu quả riêng.Sự kết hợp các phương pháp là một nghệ thuật, muốn kết hợp đạt hiệu quả, giảng viên phải chuẩn bị kĩ nội dung bài giảng, có kĩ năng sử dụng các phương tiện trực quan.
          - Việc kiểm tra, đánh giá đối với sinh viên: phải kích thích được sự tự kiểm tra và đánh giá của sinh viên về quátrình học tập của mình. Có như vậy, chúng ta mới thực sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.
          Tóm lại, để thực hiện được một bài giảng hay là vấn đề không đơn giản, nó đòi hỏi người giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Phương pháp giáo dục cũng không phải là những nguyên lý có sẵn, có tính chất kinh điển, bất biến mà là kết quả của sự sáng tạo, thay đổi không ngừng. Để làm được điều đó người giảng viên cần có một quá trình nghiên cứu, học tập nghiên túc, miệt mài. Đặc biệt, người giảng viên cần phải thay đổi quan niệm “đưa chân lý đến cho sinh viên” bằng quan niệm “hướng cho sinh viên tự đi tìm chân lý” có như vậy chất lượng dạy học nói chung, giảng dạy các môn Lý luận chính trị mới được nâng lên. 

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay65
  • Tháng hiện tại9,326
  • Tổng lượt truy cập165,727
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây