THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin trong việc xây dựng nhận thức khoa học về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 12/09/2016 22:06
          Sự phát triển xã hội nước ta đang ở một thời kỳ mới rất có ý nghĩa với lịch sử dân tộc, đó là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình lịch sử sẽ đưa nhân dân, dân tộc ta thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. Đồng thời, là quá trình rất khó khăn và có nhiều thách thức. Nó tiếp tục đặt ra và đòi hỏi phải giải đáp nhiều vấn đề quan trọng cấp bách cả về lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ hơn nữa con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin là nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn, chứng minh một cách thuyết phục rằng lịch sử loài người là quá trình phát triển có quy luật.
          Trước hết, chủ nghĩa Mác - Lênin thể hiện vai trò to lớn trong việc xây dựng những quan điểm về chủ nghĩa xã hội khoa học, với những nội dung như: Những đặc trưng của chế độ xã hội chủ nghĩa; thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; cách mạng xã hội chủ nghĩa; giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ,... Với phương pháp luận của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, chủ nghĩa Mác đã phân tích một cách khoa học quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã chỉ ra quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá trình phát triển có quy luật, quá trình tất yếu của lịch sử loài người nói chung.
          Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng tỏ giai cấp công nhân là lực lượng tiên tiến và cách mạng nhất trong thời đại tư bản chủ nghĩa, đóng vai trò là chủ thể trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của lịch sử nhân loại. Cho nên, chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cách là sản phẩm của lịch sử tinh thần nhân loại, hơn nữa là một học thuyết khoa học, càng chứng tỏ rõ hơn chủ nghĩa xã hội là một kết quả của quá trình phát triển có quy luật.
          Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đã cho thấy mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực còn nhiều khiếm khuyết và hạn chế, cho thấy tính tạm thời của một xã hội quá độ trên con đường lâu dài của nó. Nhưng chắc rằng những giá trị của chủ nghĩa xã hội sẽ không mất đi, mà sẽ được nhân lên nhiều lần trong sự phát triển mới của nó. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa không có nghĩa là xu hướng xã hội chủ nghĩa của lịch sử nhân loại đã mất đi, trái lại nó vẫn hiện diện trong xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.
          Ở Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự trải nghiệm thực tiễn của học thuyết Mác trong điều kiện của một nước thuộc địa nửa phong kiến. Học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội đã từng bước được cụ thể hóa và sâu sắc thêm bởi hệ thống lý luận về mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân với cách mạng vô sản, giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,… Sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là hoàn toàn hợp quy luật, thể hiện rất rõ biện chứng của lịch sử xã hội và tư duy. Trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân nhất tề đứng lên, chiến đấu kiên cường, đánh bại các kiểu chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa tư bản, bảo vệ thành quả cách mạng đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là minh chứng hùng hồn cho sự tất thắng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng của dân tộc.
          Con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn từ những năm 20 của thế kỷ XX và được kiểm nghiệm qua những bước ngoặt của lịch sử, là sự gặp gỡ giữa tinh hoa, cốt cách, tinh thần văn hóa Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại, trong đó có chủ nghĩa Mác - Lênin. Do đó, con đường phát triển đất nước hiện nay không có lý do gì lại đoạn tuyệt với quá khứ vinh quang của mình. Con đường phát triển ấy không thể xuất phát từ hư vô, không thể tách khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội. Chỉ có tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mới cho phép chúng ta giữ vững được những thành quả của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trước đây, mới cho phép tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống quy‎ báu của dân tộc. Chỉ có lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa mới cho phép toàn thể dân tộc Việt Nam được sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay không có nghĩa là giữ nguyên mô hình chủ nghĩa xã hội như trước đây.
         Hoàn cảnh lịch sử mới đã đặt Đảng, dân tộc ta trước sự lựa chọn gay go, quyết liệt và cấp bách hơn, đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh và giàu năng lực sáng tạo hơn, phải chứng tỏ rằng tiếp tục đi con đường xã hội chủ nghĩa là tất yếu và đúng đắn. Muốn đáp ứng được những đòi hỏi ấy, chúng ta phải nhận thức toàn diện, chính xác và mới hơn mối liên hệ giữa sự phát triển nước ta và lịch sử toàn thế giới, lịch sử của chủ nghĩa xã hội và lịch sử nhân loại nói chung. Và thực tiễn quá trình đổi mới đã chứng tỏ bản lĩnh, óc sáng tạo tuyệt vời của Đảng trong việc xác định con đường phát triển mới của đất nước.
         Có thể khẳng định rằng, sự thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng của thế giới ngày nay đã đặt ra yêu cầu là phải nhận thức lại, nhận thức mới hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, nhằm giải đáp những vấn đề mới, cấp bách đang đặt ra cho lý luận về con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đáp ứng yêu cầu đó không chỉ góp phần bảo vệ, khẳng định và làm giàu hơn những giá trị, ý ‎nghĩa bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn chứng tỏ rõ ràng, sâu sắc và toàn diện hơn tính khoa học của lý luận về con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay./.

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay564
  • Tháng hiện tại9,910
  • Tổng lượt truy cập178,071
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây