***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Bộ môn Giáo dục chính trị tổ chức Seminar tháng 10/2017 với chủ đề: “Một số thay đổi trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2017”

Thứ sáu - 10/11/2017 23:56
Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng nghiên cứu, trao đổi học thuật và đưa những nội dung mới vào quá trình giảng dạy. Đồng thời kịp thời đưa những nội dung mới trong hệ thống pháp luật vào thực tiễn, qua đó nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Ngày 4/10/2017 Bộ môn giáo dục chính trị đã tổ chức Semimar với nội dung “Một số thay đổi trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2017”. Buổi Seminar định kỳ tháng này được tổ chức tại phòng hội thảo khoa Điện. Thành phần đại biểu có TS. Ngô Hữu Mạnh Phó phòng KHCN&HTQT, về phía khoa có NCS. Phạm Thị Hồng Hoa – Trưởng khoa, NCS. Phạm Xuân Đức – Phó trưởng khoa và 11 thầy cô là giảng viên trong Bộ môn tham dự.

          Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình của buổi Hội thảo do ThS. Đỗ Thị Thùy thực hiện, NCS. Phạm Thị Hồng Hoa – Trưởng khoa đã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, qua đó đồng chí đã nêu ý nghĩa và yêu cầu đạt được của buổi Hội thảo. Tiếp theo NCS. Phạm Xuân Đức – Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Giáo dục chính trị chủ trì buổi Seminar chủ trì đã đọc đề dẫn khai mạc và làm rõ sự cần thiết việc nghiên cứu một số thay đổi trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2017 và vận dụng vào quá trình giảng dạy và tuyên truyền, phổ biến ý thức pháp luật cho sinh viên.

[05 10 2017 09 22 15]img 2248

 NCS. Phạm Thị Hồng Hoa – Trưởng khoa GDCT&TC phát biểu trong buổi Seminar

          Tại buổi Seminar định kỳ tháng 10/2017 các thầy cô được phân công đã làm rõ các Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017: Thứ nhất, Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017. Thứ hai, Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2017 Cụ thể:
          Thứ nhất, Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017:
          1. Mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2017
          Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).
          2. Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
          Nghị định 55/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra có hiệu lực từ 1/7/2017.
          3. Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
          Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 có hiệu lực từ 01/07/2017 quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
          4. HSSV dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ học tập
          Nghị định 57/2017/NĐ-CP  ngày 09/05/2017 quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người có hiệu lực từ 01/07/2017.
          5. Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải
          Có hiệu lực từ 01/07/2017, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
          6. Chia sẻ công bằng, hợp lý từ việc sử dụng nguồn gen
          Theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/05/2017 của Chính phủ quy định việc chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen có hiệu lực từ 01/07/2017.
          7. Trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu
          Có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, Nghị định 61/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.
          8. Giảm giấy tờ trong thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
          Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản có hiệu lực từ 01/07/2017.
          9. Bổ sung cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù cho Thủ đô
          Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội có hiệu lực từ 05/07/2017.
          10. Chính sách đặc thù cho nuôi trồng, khai thác dược liệu
          Tại Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu có hiệu lực từ 05/07/2017.
          11. Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình
          Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP ngày 19/05/2017 quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị có hiệu lực từ 05/07/2017.
          12. Đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi bị phạt tới 100 triệu đồng
          Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí có hiệu lực từ 10/07/2017.
          13. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp
          Theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực từ 15/07/2017, điều kiện thành lập cụm công nghiệp.
          14. Tăng mức trợ cấp đối với người có công
          Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực từ 25/07/2017, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.
          15. Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng
          Thông tư số 145/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2017.
          16. Tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
          Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.
          17. Cán bộ xã nghỉ việc được tăng trợ cấp hàng tháng
Thông tư 04/2017/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.
          Thứ nhất, Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2017
          1. Tăng 1.5 lần hạn mức bảo hiểm tiền gửi khi ngân hàng phá sản
          Từ ngày 05/8/2017, Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực.
          2. Sửa đổi Quy định về chế độ làm việc của giáo viên
          Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT..
          3. 05 hình thức công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước
          Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách có hiệu lực từ 01/8/2017.
          4. Đồng loạt tăng lương hưu và trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng
          Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ 1/7/2017, 8 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
          Thứ ba, Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2017
          1. Trang bị kiến thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng
          Đây là biện pháp nổi bật được đề cập tại Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
          2. Kiến thức chung khi thi thăng hạng giảng viên từ hạng II lên hạng I
          Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.
          3. Mức giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
          Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên (CQKTTN) nước do Chính phủ ban hành.
          4. Xác định giá trị còn lại thực tế công trình nước sạch nông thôn
          Đây là điểm mới tại Thông tư 76/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 54/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2017).
          5. 20 ngành chuyển từ sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần
          Ngày 17/7/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017 – 2020.
          6. Thứ tự ưu tiên trong xét thăng hạng chức danh viên chức y tế
          Thông tư 29/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
          7. Được phép vay trái phiếu Chính phủ để bán trong vòng 180 ngày
          Đây là một trong những nguyên tắc vay trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) nêu tại Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch TPCP.

ThS. Đặng Thị Dung trình bày nội dung tại  buổi Seminar tháng 10/2017

          Sau phần trình bày các thấy cô giảng viên trong bộ môn đã tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến về triển khai các chính sách có hiệu lực bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 vào trong thực tiễn giảng dạy và tuyên truyền, phổ biến ý thức  pháp luật cho sinh viên. Đặc biệt các giảng viên cũng rất quan tâm tới các nội dung nằm trong hệ thống các bộ luật, nnganhf luật trong học phần Giáo dục pháp luật.
          Sau một thời gian thảo luận rất tích cực và sôi nổi buổi Seminar đã thành công tốt đẹp, NCS. Phạm Xuân Đức đã kết luận về sự cần thiết việc nghiên cứu những thay đổi trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2017nhằm nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục pháp luật do Bộ môn quản lý trong thời gian tới là rất quan trọng và nhấn mạnh:
          Thứ nhất: Các thầy cô trong Bộ môn đã nêu rất đầy đủ các thay đổi trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2017.
          Thứ hai: Buổi Seminar đã chỉ ra việc tìm hiều những thay đổi trong chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng từ tháng 7 năm 2017 là rất cần thiết trong công tác giảng dạy và tuyên truyền, phổ biến ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên hiện nay.
          Thứ ba: Trong buổi Seminar các thầy cô cũng đã có những quan điểm thống nhất việc đưa những nội dung thay đổi trong các chính sách vào quá trình giảng dạy và tuyên truyền, phổ biến ý thức pháp luật trong học phần Giáo dục pháp luật từ kỳ học thứ nhất năm học 2017 - 2018.
          Thứ tư: Sau khi kết luận thống nhất một số nội dung, NCS. Phạm Xuân Đức – Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn cũng đã nêu ra một số lưu ý cho các thày cô giảng dạy học phần Giáo dục pháp luật từ kỳ học thứ nhất năm học 2017 – 2018 có kế hoạch, đưa nội dung bổ sung vào đề cương bài giảng trở thành căn cứ pháp lý cho quá trình lên lớp sau này.
          Buổi Seminar tháng 10 năm học 2017 – 2018 đã thành công tốt đẹp, các thầy cô trong Bộ môn Giáo dục chính trị đã kịp thời cập nhật những kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị cho một năm học mới. Qua buổi Seminar cũng đã giúp giảng viên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời qua đây các thầy cô cũng góp phần không nhỏ vào quá trình nâng cao chất lượng môn học, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của sinh viên hiện nay./.

 Toàn cảnh buổi Seminar tháng 10/2017

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,100
  • Tháng hiện tại112,428
  • Tổng lượt truy cập3,189,329
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây