***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
Ha T6 1

Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

 15:38 17/06/2022

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng. Học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Quá trình ấy đã tạo nên Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời mà chúng ta phải noi theo.

Tưởng T6 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và sự vận dụng tư tưởng của Người trong việc phát triển công tác phụ nữ tại Trường Đại học sao Đỏ hiện nay

 20:22 14/06/2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Người luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Khoa Giáo dục chính trị và thể chất – Trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tram tới công tác bồi dưỡng giảng viên

Khoa Giáo dục chính trị và thể chất – Trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tram tới công tác bồi dưỡng giảng viên

 08:41 07/06/2022

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được Trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chú trọng, coi đây là nguồn nhân lực “đặt nền móng” cho việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho quá trình hội nhập quốc tế.

Lý T4

Ý nghĩa bản “sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin và sự chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cách mạng của Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX

 07:49 29/04/2022

Quá trình tiếp cận với bản “sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin có ý nghĩa to lớn tới sự chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cách mạng của Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX. Văn kiện này được V.I.Lênin viết vào tháng 6-1920 để trình bày tại Đại hội II Quốc tế cộng sản. Luận cương được đăng trên Tạp chí Quốc tế cộng sản số 11, ngày 14-7-1920 và trên báo Nhân đạo (L’Humanite) – cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội Pháp, số ngày 16 và 17-7-1920. Bản luận cương có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mà đối với cả con đường cách mạng của Việt Nam.

ĐH13

Đảng Cộng sản Việt Nam - 92 năm truyền thống vinh quang (3/2/1930 – 3/2/2022)

 12:56 03/02/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 92 năm lãnh đạo cách mạng của dân tộc, Đảng ta đã khẳng định được vai trò sứ mệnh lịch sử đối với cách mạng Việt Nam. Trong điều kiện mới cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước, chúng ta cugx cần nhận diện, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng.

H4

Những thành tựu nổi bật năm 2021 – Khoa Giáo dục chính trị & Thể chất

 19:57 31/12/2021

Trong năm 2021 với sự quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lượi mục tiêu nhiệm vụ năm học và năm hành chính, tập thể giảng viên khoa Giáo dục chính trị và thể chất đã đoàn kết, thi đua đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực được giao, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Sao Đỏ, có thể khẳng định một số thành tích nổi bật như sau:

Đại học Sao Đỏ - Điểm sáng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại học Sao Đỏ - Điểm sáng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

 20:06 26/10/2021

Hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Nhất là trong bối cảnh sau đại dịch cần có đội ngũ nhân lực cho quá trình phục hồi kinh tế, trong khi có khá nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học chưa có việc làm đòi hỏi quá trình đào tạo phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

download (56)

76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021)

 07:26 01/09/2021

Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là mốc son vĩ đại mở ra một thời đại mới của dân tộc ta, thời đại cả dân tộc đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn cho những giành thắng lợi vĩ đại trong những chặng đường tiếp theo trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới hướng tới 100 năm thành lập Đảng 3/2/1930 – 3/2/2030 và 100 năm thành lập nước 2/9/1945 – 2/9/2045.

Khoa Công nghệ May và Thời trang trường Đại  Học  Sao Đỏ – Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp

Khoa Công nghệ May và Thời trang trường Đại Học Sao Đỏ – Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp

 15:58 04/08/2021

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành chiếm tỷ lệ cao là một kết quả cao với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám hiệu cũng như thầy và trò Khoa May và Thời trang - Trường Đại học Sao Đỏ trong quá trình giảng dạy và học tập. Bằng những giải pháp thiết thực trong hoạt động đào tạo của khoa đã giúp sinh viên ngay sau khi ra trường đã đáp ứng những kỹ năng cần thiết cho công việc tại doanh nghiệp.

Khoa Công nghệ May và Thời trang trường Đại  Học  Sao Đỏ – Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp

Khoa Công nghệ May và Thời trang trường Đại Học Sao Đỏ – Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp

 15:58 04/08/2021

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành chiếm tỷ lệ cao là một kết quả cao với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám hiệu cũng như thầy và trò Khoa May và Thời trang - Trường Đại học Sao Đỏ trong quá trình giảng dạy và học tập. Bằng những giải pháp thiết thực trong hoạt động đào tạo của khoa đã giúp sinh viên ngay sau khi ra trường đã đáp ứng những kỹ năng cần thiết cho công việc tại doanh nghiệp.

TP1

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MÃ NGÀNH: 7540101

 09:38 04/08/2021

Công nghệ thực phẩm là gì?
Công nghệ thực phẩm, là ngành học chuyên về lĩnh vực bảo quản, chế biến, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong quá trình sản xuất/chế biến thực phẩm. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, vận hành dây chuyền sản xuất - bảo quản, tạo ra nguyên liệu, sản phẩm mới trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm hay hóa học,…Ứng dụng của ngành này vô cùng đa dạng và gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta.

Trường Đại học Sao Đỏ tích cực ứng dụng nghiên cứu khoa học phục vụ phòng chống Covid - 19

Trường Đại học Sao Đỏ tích cực ứng dụng nghiên cứu khoa học phục vụ phòng chống Covid - 19

 14:46 19/07/2021

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tri thức khoa học được đóng vai trò to lớn thì việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học càng có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên là một hoạt động rất quan trọng trong việc biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Trường Đại học có 2 chức năng cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hai chức năng này không chỉ thể hiện ở cơ cấu tổ chức của trường đại học mà còn là nhiệm vụ của từng giảng viên. Không thể có trường đại học chỉ đào tạo mà không nghiên cứu khoa học, cũng như không thể có giảng viên đại học chỉ bước lên bục giảng mà không nghiên cứu khoa học. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

unnamed (34)

Trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tâm tới nâng cao chất lượng đào tạo

 17:43 14/05/2021

Hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Nhất là trong bối cảnh có khá nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học thất nghiệp đòi hỏi quá trình đào tạo phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Sao Đỏ đoàn kết, đồng lòng trong phòng chống đại dịch Covid -19  hướng tới kỷ niệm ngày quốc tế “Đoàn kết nhân loại)

Trường Đại học Sao Đỏ đoàn kết, đồng lòng trong phòng chống đại dịch Covid -19 hướng tới kỷ niệm ngày quốc tế “Đoàn kết nhân loại)

 08:32 06/12/2020

Nghị quyết 60/209 (ngày 22/12/2005), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố lấy ngày 20 tháng 12 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại. Đây là dịp để mỗi một quốc gia hướng về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu chung của nhân loại, đồng thời khẳng định đoàn kết quốc tế là giá trị cơ bản là nền tảng mối quan hệ giữa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu như hiện nay.

unnamed (4)

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Ô tô

 14:21 01/06/2020

Hiện nay ngành công nghiệp ô tô trong cả nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng đang có sự phát triển mạnh góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Mục tiêu chung là xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trở thành ngành công nghiệp quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, có lợi thế cạnh tranh, tham gia xuất khẩu, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng trong chuỗi sản xuất công nghiệp ô tô thế giới.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay289
  • Tháng hiện tại60,216
  • Tổng lượt truy cập3,038,269
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây