***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tâm tới nâng cao chất lượng đào tạo

Thứ sáu - 14/05/2021 17:43
Hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Nhất là trong bối cảnh có khá nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học thất nghiệp đòi hỏi quá trình đào tạo phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.
          Nhận thức được điều đó, trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tâm tới nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đổi mới toàn diện và mạnh mẽ các khâu trong hệ thống giáo dục của nhà trường nhằm tạo ra nguồn nhân lực đạt các tiêu chuẩn đề ra trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường Đại học sao Đỏ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp:
          Chuẩn hóa chương trình đào tạo về kiến thức và kỹ năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động:
          Chương trình đào tạo bao gồm khung chương trình và chương trình chi tiết các học phần. Đối với khung chương trình: Khi xây dựng, nhà trường đã thống nhất chung về số tín chỉ, số học phần đối với các ngành đào tạo; về cấu trúc học phần theo hướng giảm thời lượng lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, thí nghiệm, thực nghiệm, thực tập, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đối với chương trình chi tiết các học phần: Khi xây dựng, các khoa đã dựa trên các nội dung cụ thể của các học phần như mục tiêu môn học; tóm tắt nội dung môn học; nội dung chi tiết môn học; học liệu; hình thức tổ chức dạy học; các quy định đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên; phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần, đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội hiện nay.
          Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên:
          Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới phương pháp dạy học hiện đang là một yêu cầu cấp thiết đối với nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sự đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Sao Đỏ đã triển khai theo các định hướng sau đây:
          Nhà trường đã tiến hành một cách đồng bộ các khâu như: Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất thiết bị phục vụ đào tạo; kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.    
          Hướng vào việc phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên, tránh lối truyền thụ một chiều, nhồi nhét kiến thức, tiến tới dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Đây là định hướng cơ bản nhất đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường đại học, nhằm tạo ra khâu đột phá, từ bỏ thói quen thụ động, chuyển sang cách học có nghiên cứu, tích cực, chủ động. Theo định hướng này phải đổi mới cách dạy của của giảng viên và cách học của sinh viên.
           Đổi mới hình thức đánh giá: Trong các học phần sinh viên học có nhiều hình thức đánh giá khác nhau như thi tự luận, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp, qua các hình thức đánh giá đó sinh viên có thể thể hiện nhiều kỹ năng của bản thân như kỹ năng viết tự luận, kỹ năng tư duy tổng hợp, kỹ năng phản biện, kỹ năng giao tiếp v.v. Đặc biệt nhà trường đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng các thang điểm đánh giá kết quả học tập (gồm thang điểm 10, thang điểm chữ A, B, C, D, F và thang điểm 4). Đây là hệ thống thang điểm rất khoa học, được các trường Đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng.
          Nhà trường luôn phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và chuẩn hóa về trình độ:
          Nâng cao ý thức, lòng say mê nghề nghiệp và tính gương mẫu, mô phạm của người giảng viên; Tạo cơ hội cho giảng viên được nâng cao bằng cấp (thạc sĩ hoặc tiến sĩ); Yêu cầu giảng viên luôn luôn phải đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của sinh viên; Tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận với các nguồn tri thức mới, chương trình dạy học hiện hành, các tài liệu dạy học mới; Hình thành ở người giảng viên những khả năng cần thiết, đáp ứng với một môi trường đang thay đổi, đó là: biết và hiểu cách học khác nhau của sinh viên; có kiến thức, kỹ năng và quan điểm liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá sinh viên nhằm giúp đỡ họ học tập; Nhạy cảm trước những dấu hiệu của thị trường bên ngoài và coi trọng nhu cầu của nhà tuyển dụng;...
Nhà trường tổ chức vinh danh cho các tân tiến sĩ năm 2020
          Tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với hoạt động đào tạo của nhà trường:
          Ngày nay, khi khoa học và công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của từng quốc gia, từng doanh nghiệp thì  kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học là một xu thế tất yếu, một giải pháp tích cực của nền giáo dục Đại học năng động và sáng tạo. Vì vậy, trong năm học 2020 - 2021 hưởng ứng chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai", Trường Đại học Sao Đỏ thường xuyên thực hiện và đạt nhiều kết quả trong công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ: Tại Hội thi “Sáng tạo khoa học công nghệ” năm 2020 có hàng chục sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao như: “phầm mềm giảng dạy trực tuyến Elearning”, “hỗ trợ thiết kế bài tập ngữ pháp tiếng Anh trên phần mềm Hot Potatoes”, “Cây năng lượng thông minh di động”, “Hệ thống tưới cây tự động”,…. ; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai từ sự đặt hàng của doanh nghiệp và được doanh nghiệp cấp kinh phí nghiên cứu; triển khai thực hiện 01 dự án khoa học thuộc Quỹ đổi mới sáng tạo VINIF của Tập đoàn Vingroup với mức kinh phí 5 tỷ đồng, 01 đề tài cấp Bộ với kinh phí 600 triệu, nghiệm thu 01 đề tài cấp Tỉnh; từng bước triển khai đề tài áp dụng bộ chỉ số KPI trong giao và đánh giá hiệu quả công việc tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 06 giải pháp, công trình đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương, 01 Công trình đạt giải Khuyến khích giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (Vifotec),v.v.
          Nhà trường luôn đầu tư các điều kiện về học liệu, trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và sinh viên:
          Các điều kiện về học liệu, trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo của trường Đại học. Trường Đại học Sao Đỏ trong những năm qua đã đầu tư vào cơ sở vật chất như: thư viện của trường được nối mạng, có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa của từng ngành đào tạo; Có đủ trang thiết bị giảng dạy và học tập để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả; Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý; Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc giảng dạy và học tập; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định; Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường,...
unnamed (34)
Đại học Sao Đỏ đẩy mạnh trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho sinh viên
          Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nề nếp, kỷ cương các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bằng sự cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là đào tạo và cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ,… phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay959
  • Tháng hiện tại112,287
  • Tổng lượt truy cập3,189,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây