***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
KỸ NĂNG MỀM – KỸ NĂNG CƠ BẢN TẠO LÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

KỸ NĂNG MỀM – KỸ NĂNG CƠ BẢN TẠO LÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

 •   18/10/2022 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 58

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, năng lực làm việc của con người không chỉ được đánh giá bằng kiến thức chuyên môn mà nó còn phải kết hợp cả kỹ năng mềm và thái độ trong khi làm việc, giao tiếp với mọi người.

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỚC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỚC SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 •   08/10/2022 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 56

Hiện nay, thế giới đang trong giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô-bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho giáo dục những thách thức mới, đưa ra những yêu cầu đối với quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên ở các trường đại học hiện nay.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay

 •   27/09/2022 08:06:00 AM
 •   Đã xem: 92

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề con người và xây dựng con người. Trong suốt hành trình đi tìm đường cứu nước đến khi về cõi vĩnh hằng, Bác luôn đấu tranh vì khát vọng: Tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc và phấn đấu suốt đời vì con người và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Chuyển đổi số của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0)

Chuyển đổi số của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0)

 •   13/09/2022 04:22:00 PM
 •   Đã xem: 95

Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn có sự tác động rất lớn đến các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội của các nước trên thế giới. Trong sự tác động đó, chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của giai cấp công nhân

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của giai cấp công nhân

 •   07/09/2022 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 98

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển giai cấp công nhân có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau, bởi công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện để giai cấp công nhân phát triển về mọi mặt. Ngược lại, sự phát triển của giai cấp công nhân sẽ thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

download (31)

Vai trò của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hiện nay

 •   18/08/2022 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 2157

Sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lực lượng to lớn trong việc giữ gìn và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Tình T8 1

Nghiên cứu khoa học - “chìa khóa” nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ

 •   18/08/2022 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 166

Nghiên cứu khoa học là hoạt động tư duy sáng tạo của cán bộ, giảng viên vận dụng phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu để giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn và nghề nghiệp đặt ra, từ đó có thể đào sâu, mở rộng vốn hiểu biết nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy. Vì vậy, Trường Đại học Sao Đỏ luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, coi hoạt động này là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tưởng T8 1

Sự cần thiết thay đổi hình thức thi kết thúc học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin từ tự luận sang hình thức trắc nghiệm

 •   15/08/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 71

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đã mang lại những khởi sắc to lớn trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được áp dụng ngày càng phổ biến tại các trường cao đẳng, đại học. Trong đó, khâu đánh giá điểm đúng và chính xác đối với sinh viên sau khi hoàn thành bài thi là một trong những tính năng hữu hiệu được thực hiện trên phần mền máy tính được con người thừa nhận.

Hà T8 1

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám 19/8/945 - 19/8/2022

 •   15/08/2022 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 160

Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám, những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước.

Mai 8 1

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

 •   03/08/2022 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 152

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ tháng 8/2022, hàng loạt quy định về thu phí điện tử không dừng trên cao tốc, rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, xử phạt hành vi không phân loại rác, hỗ trợ hộ nghèo xây mới nhà ở,… có hiệu lực.

Tình T6 1

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em

 •   20/06/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 129

Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt của con người, là một thiết chế văn hóa xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển dựa trên các mối quan hệ như: quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục giữa các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em.

Lý T6 2

Khoa Giáo dục chính trị và thể chất bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2021 – 2022

 •   20/06/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 98

Đối với các khoa đào tạo nói chung, khoa Giáo dục chính trị và thể chất nói riêng, công tác nghiên cứu khoa học đã trở thành thế mạnh và nề nếp thi đua, góp phần không nhỏ vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường

Ha T6 1

Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

 •   17/06/2022 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 103

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng. Học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Quá trình ấy đã tạo nên Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời mà chúng ta phải noi theo.

Tưởng T6 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và sự vận dụng tư tưởng của Người trong việc phát triển công tác phụ nữ tại Trường Đại học sao Đỏ hiện nay

 •   14/06/2022 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 274

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Người luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc.


Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập30
 • Hôm nay3,796
 • Tháng hiện tại13,057
 • Tổng lượt truy cập3,556,604
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây