***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
Tình T8 1

Nghiên cứu khoa học - “chìa khóa” nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ  

 •   18/08/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 3

Nghiên cứu khoa học là hoạt động tư duy sáng tạo của cán bộ, giảng viên vận dụng phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu để giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn và nghề nghiệp đặt ra, từ đó có thể đào sâu, mở rộng vốn hiểu biết nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy. Vì vậy, Trường Đại học Sao Đỏ luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, coi hoạt động này là “chìa khóa” để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tưởng T8 1

Sự cần thiết thay đổi hình thức thi kết thúc học phần kinh tế chính trị Mác - Lênin từ tự luận sang hình thức trắc nghiệm

 •   14/08/2022 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 9

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đã mang lại những khởi sắc to lớn trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam. Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được áp dụng ngày càng phổ biến tại các trường cao đẳng, đại học. Trong đó, khâu đánh giá điểm đúng và chính xác đối với sinh viên sau khi hoàn thành bài thi là một trong những tính năng hữu hiệu được thực hiện trên phần mền máy tính được con người thừa nhận.

Hà T8 1

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám 19/8/945 - 19/8/2022

 •   14/08/2022 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 13

Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám, những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước.

Mai 8 1

Những quy định mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022

 •   02/08/2022 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 61

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ tháng 8/2022, hàng loạt quy định về thu phí điện tử không dừng trên cao tốc, rút tiền tiết kiệm trước thời hạn, xử phạt hành vi không phân loại rác, hỗ trợ hộ nghèo xây mới nhà ở,… có hiệu lực.

Tình T6 1

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em

 •   19/06/2022 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 65

Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt của con người, là một thiết chế văn hóa xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển dựa trên các mối quan hệ như: quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục giữa các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em.

Lý T6 2

Khoa Giáo dục chính trị và thể chất bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2021 – 2022

 •   19/06/2022 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 44

Đối với các khoa đào tạo nói chung, khoa Giáo dục chính trị và thể chất nói riêng, công tác nghiên cứu khoa học đã trở thành thế mạnh và nề nếp thi đua, góp phần không nhỏ vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường

Ha T6 1

Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

 •   17/06/2022 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 52

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng. Học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Quá trình ấy đã tạo nên Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời mà chúng ta phải noi theo.

Tưởng T6 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và sự vận dụng tư tưởng của Người trong việc phát triển công tác phụ nữ tại Trường Đại học sao Đỏ hiện nay

 •   14/06/2022 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 90

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Người luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Khoa Giáo dục chính trị và thể chất – Trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tram tới công tác bồi dưỡng giảng viên

Khoa Giáo dục chính trị và thể chất – Trường Đại học Sao Đỏ luôn quan tram tới công tác bồi dưỡng giảng viên

 •   06/06/2022 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 57

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được Trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chú trọng, coi đây là nguồn nhân lực “đặt nền móng” cho việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho quá trình hội nhập quốc tế.

hình ảnh tuyên truyền pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

 •   06/06/2022 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 58

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống; củng cố, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm do thiếu kiến thức về pháp luật. Do đó, công tác này luôn được trường Đại học Sao Đỏ quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Dung 5 1

Giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 •   25/05/2022 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 103

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, trước khi rời xa thế giới, trong tác phẩm Di chúc, Bác không quên căn dặn: Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đây là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt nam hiện nay

Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt nam hiện nay

 •   19/05/2022 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 67

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh: sự tồn, vong, suy, thịnh của một quốc gia phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhân lực của quốc gia đó. Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa thì điều đó lại càng trở thành một chân lý.

IMG 2410

Một số yêu cầu giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở Trường Đại học Sao Đỏ trong điều kiện tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 •   18/05/2022 08:35:00 PM
 •   Đã xem: 57

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục đại học. Bên cạnh những yếu tố tích cực do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, thì các thế lực thù địch lại đang lợi dụng những thành tựu tiên tiến của cách mạng khoa học công nghệ để tăng cường các hoạt động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, việc nghiên cứu, giảng dạy các học phần lý luận chính trị ở Việt Nam, trong đó có trường Đại học Sao Đỏ giúp chúng ta sẽ tận dụng tốt thời cơ để đột phá, phát huy vai trò của các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, góp phần tạo ra thế hệ trí thức đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh chính trị để xây dựng, phát triển đất nước, và nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu của các thế lực thù địch.

Tưởng t5 1

Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954 trong bối cảnh mới

 •   04/05/2022 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 58

Cách đây 68 năm, trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, dư¬ới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, m¬ưu trí và sáng tạo của quân và dân ta, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, ngày 07/05/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi hoàn toàn, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng cũng đầy anh dũng của quân và dân ta.


Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay185
 • Tháng hiện tại60,112
 • Tổng lượt truy cập3,038,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây