***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 Với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển"

Thứ hai - 17/12/2018 20:22
Ngày 16/12/2018 Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019. Hội nghị được tổ chức tại phòng họp, thành phần tham dự: Về phía đại biểu có TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng, Ths. Nguyễn Minh Loan – P. Trưởng phòng KH&ĐT, TS. Nguyễn Minh Tuấn- Trưởng phòng TCHC. Về phía khoa có 16 thầy cô là cán bộ viên chức trong khoa tham dự.
          Theo trình tự, sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Hội nghị đã biểu quyết bầu đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị cán bộ viên chức Khoa GDCT&TC năm 2019, đoàn chủ tịch chủ trì gồm TS. Phạm Thị Hồng Hoa -Trưởng khoa Giáo dục chính trị và thể chất, Ths. Trần Thị Hồng Nhung -Tổ trưởng tổ công đoàn khoa Giáo dục chính trị và Thể chất và thư ký là ThS. Nguyễn Thị Thu Hường – Công đoàn viên.
          Tại Hội nghị TS. Phạm Thị Hồng Hoa - Trưởng khoa Giáo dục chính trị và Thể chất thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã làm rõ đặc điểm, tình hình của đơn vị như về cơ cấu tổ chức:
          - Tổng số bộ môn trực thuộc: 02 gồm Bộ môn GDCT và bộ môn GDTC.
          - Tổng số giảng viên, giáo viên:  19, trong đó Nữ : 11
          - Giảng viên, giáo viên có trình độ Đại học: Thạc sỹ: 17 người (tỷ lệ 89.5%); Tiến sĩ: 02 người (tỷ lệ 10.5%); Số đang làm nghiên cứu sinh: 4 người (tỷ lệ 21.0%).
          - Khoa không quản lý trực tiếp HSSV.
          - Tổng số môn học/ học phần do khoa quản lý: 12 môn học/học phần.
          Về thuận lợi:
          - Quy mô đào tạo của nhà trường được giữ vững. Công tác tuyển sinh năm 2018 có những bước khởi sắc và cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.
          - Các chế độ chính sách của cán bộ viên chức trong toàn trường được duy trì.
          - Khoa được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các đơn vị phòng, khoa trong nhà trường.
          - Là một khoa có nhiều giáo viên trẻ, có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy sáng tạo, được đào tạo đúng chuyên ngành, có kiến thức và chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề. 
          Về khó khăn:
          - Việc tuyển sinh giữa các trường CĐ và ĐH trong cả nước gặp rất nhiều khó khăn, và nhà trường cũng nằm trong xu thế chung đó, vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo đời sống cán bộ công chức viên chức và thực hiện quá trình đào tạo trong trường.
          - Trong năm 2018: Khoa có 05 GV tham gia học tập NCS, cao học, 03 GV chuyển công tác; 01 GV nghỉ thai sản; giảng viên thể dục tham gia giảng dạy đồng thời phải tham gia các hoạt động phong trào trong và ngoài trường nên gặp khó khăn trong phân công nhiệm vụ.
          - Các giảng viên con còn nhỏ, chồng công tác xa nên gặp khó khăn chưa có nhiều thời gian đầu tư cho việc học tập và tham gia các hoạt động phong trào của khoa và nhà trường.
          Về nhiệm vụ chính của khoa:
          - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
          - Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lí tưởng sống nhân văn, cao đẹp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và thể lực tốt cho sinh viên.
          - Tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, TDTT cho cán bộ công nhân viên và sinh viên trong nhà trường.
          Bào cáo đã nêu rõ những thành tựu đã đạt được cùng như những tồn tại của Khoa GDCT&TC trong năm 2018 vừa qua. Sau phần đánh giá những thành tựu và hạn chế năm 2018, báo cáo đã đề ra phương hướng cho năm 2019, cũng như những biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo.
          Như Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã khẳng định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhằm phát huy và bảo đảm quyền của người lao động, sau phần báo cáo của đoàn chủ tich các công đoàn viên trong khoa đã tích cực tham luận, phát biểu ý kiến và thẳng thắn chỉ ra những mặt tích cực và tồn tại của khoa trong năm 2018. Với 8 lượt ý kiến tập trung vào các nội dung như nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức giảng dạy, ngâng cao trình độ cho giảng viên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì và bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức,… Hội nghị cán bộ viên chức của Khoa năm 2019 đã trở thành nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền dân chủ cơ sở cho cán bộ giảng viên như tinh thần nghị quyết của Đảng ủy nhà trường đã đề ra trong nghiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Sau phần tham luận, phát biểu ý kiến của các đồng chí công đoàn viên là các phát biểu của các đại biểu đại diện các phòng ban chức năng liên quan các ý kiến của công đoàn viên. Cuối Hội nghị thay mặt đoàn chủ tịch Ths. Trần Thị Hồng Nhung – Tổ trưởng tổ công đoàn khoa đã đọc dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của ban chấp hành công đoàn trường Đại học Sao Đỏ và lấy ý kiến đóng góp cũng như biểu quyết thông qua dự thảo. Kết thúc Hội nghị là kết luận của Đoàn chủ tịch và phần trao đổi của TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó hiệu trưởng nhà trường với Hội nghị, từ đó Đ/c Nguyễn Thị Kim Nguyên đã định hướng nhiệm vụ năm 2019 và động viên khích lệ các công đoàn viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục những tồn tại để xây dựng khoa và nhà trường ngày càng vững mạnh. 
6FBDB80A 1AAD 429C 9F8A 446EA76D0507
TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị
          Trước khi tuyên bố bế mạc Hội nghị ThS. Nguyễn Thị Thu Hường – Thư ký Hội nghị đã đại diện đoàn chủ tịch thông qua biên bản Hội nghị và đồng chí Trưởng khoa lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu nêu ra cho phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với 16/16 đồng chí (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua.
          Sau hơn 3 giờ làm việc rất tích cực và sôi nổi Hội nghị cán bộ viên chức khoa GDCT&TC đã thành công tốt đẹp, Hội nghị đã khẳng định tổ công đoàn khoa GDCT&TC đã phát huy và đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giảng viên trong khoa; có trách nhiệm tham gia góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường vững mạnh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ công đoàn khoa đã làm tốt nhiệm vụ đại diện và tổ chức cán bộ, giảng viên tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định. Đồng thời, tổ công đoàn đã làm tốt trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên giảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với nhà trường, thực hiện nghĩa vụ xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.
          Có thể khẳng định, Hội nghị cán bộ viên chức khoa GDCT&TCđã trở thành buổi sinh hoạt để các thầy, các cô bày tỏ quan điểm, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết trong đơn vị và nhà trường. Hội nghị đã kịp thời làm rõdưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chúng ta đã phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm vừa qua và làm tiền đề để khoa và nhà trường gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm tiếp theo. Hơn bao giờ hết, chúng ta luôn tin tưởng vào sự tập hợp, lãnh đạo của Tổ công đoàn khoa, sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn nhà trường.Qua đây giúp giảng viên tích cực hơn nữa trong việc cập nhật những kiến thức mới, nâng cao trình độ cũng như tinh thần trách nhiệm và áp dụng nó vào trong quá trình giảng dạy,giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn,chấp hành tốt đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng trong thực tiễn cuộc sống./. 
7574D85F 0AC7 446E B12D 51339621AE78
Các đồng chí cán bộ viên chức khoa GDCT&TC chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị năm 2019
 

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Thị Thu Hường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,556
  • Tháng hiện tại11,156
  • Tổng lượt truy cập3,220,203
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây