***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

 08:24 21/10/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại nhiều tư tưởng có giá trị to lớn đến ngày nay, trong đó có tư tưởng về độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc một giá trị thiêng liêng, được bảo vệ và giữ gìn bởi máu xương, sức lực của rất nhiều thế hệ người Việt Nam.

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay

Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay

 08:06 27/09/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vấn đề con người và xây dựng con người. Trong suốt hành trình đi tìm đường cứu nước đến khi về cõi vĩnh hằng, Bác luôn đấu tranh vì khát vọng: Tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc và phấn đấu suốt đời vì con người và xây dựng con người xã hội chủ nghĩa mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – nơi phát triển toàn diện các kỹ năng cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – nơi phát triển toàn diện các kỹ năng cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

 14:36 07/09/2022

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đồng thời, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) -  nhìn lại giá trị  lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) - nhìn lại giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam

 09:50 01/09/2022

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện chính trị pháp lý có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại vô cùng to lớn trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Ha T6 1

Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ

 15:38 17/06/2022

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng. Học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Quá trình ấy đã tạo nên Hồ Chí Minh, một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại. Người đã để lại tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời mà chúng ta phải noi theo.

Tưởng T6 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và sự vận dụng tư tưởng của Người trong việc phát triển công tác phụ nữ tại Trường Đại học sao Đỏ hiện nay

 20:22 14/06/2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Người luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Dung 5 1

Giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 19:49 25/05/2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, trước khi rời xa thế giới, trong tác phẩm Di chúc, Bác không quên căn dặn: Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đây là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Mai T5 1

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

 10:01 16/05/2022

Ngày 19-5 năm nay, Đảng ta, dân tộc ta kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời hướng tới kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2022). Vào thời điểm này, đất nước trải qua 35 năm đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Tưởng t5 1

Trường Đại học Sao Đỏ tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954 trong bối cảnh mới

 20:34 04/05/2022

Cách đây 68 năm, trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, dư¬ới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, m¬ưu trí và sáng tạo của quân và dân ta, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, ngày 07/05/1954 chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi hoàn toàn, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng cũng đầy anh dũng của quân và dân ta.

Hà Tháng 4

Tuổi trẻ Trường Đại học Sao Đỏ phát huy tinh thần ngày Giải phóng miền Nam 30/4 trong thời đại mới

 16:24 27/04/2022

Cách đây 47 năm, vào ngày 30/4/1975, toàn dân tộc Việt Nam đã vỡ òa trong giây phút lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc vẻ vang chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian lao và anh dũng của dân tộc ta (1954 – 1975).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và công tác phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Sao Đỏ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và công tác phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Sao Đỏ

 08:07 08/03/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của con người, coi con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Người luôn khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã chỉ ra các chuẩn mực của con người mới cũng như các biện pháp để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, trong đó biện pháp quan trọng nhất là giáo dục và đào tạo. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước để đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường, thì vai trò chủ quan, trong đó nhân tố con người đóng vai trò quyết định. Nhận thức đúng đắn vai trò của con người trong bối cảnh mới, Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa ra những chỉ đạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện nay.

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

 18:38 04/03/2022

Ngay trong thời kỳ tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng đắn vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển của xã hội nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Không chỉ dừng lại ở đó, là nhà tư tưởng, lý luận cách mạng lớn của dân tộc, Hồ Chí Minh còn thấy rõ tầm quan trọng của sự nghiệp giải phóng phụ nữ, coi đó là thước đo của trình độ văn minh.

Tinh1  t2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, sự vận dụng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

 08:53 24/02/2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tư tưởng về giáo dục và đào tạo của Người luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến con người và coi trọng con người. Những năm qua, tiếp thu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vai trò hết sức quan trọng của giáo dục.

ảnh sv

Giáo dục đạo đức, nhân cách cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 19:02 14/02/2022

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ là một lực lượng hùng hậu bao gồm thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trong đó thanh niên, có vai trò quan trọng nhất. Đó là lứa tuổi ham hiểu biết, giàu niềm tin, nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám làm... Do vậy, nếu được giáo dục, định hướng, động viên đúng thì thanh niên sẽ phát huy được vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của mình.

Lý 1 1

Khoa Giáo dục Chính trị và thể chất tích cực tham gia các hoạt động phong trào – Chặng đường 1 năm nhìn lại

 18:54 21/01/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Người khẳng định: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Thi đua là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên tính sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của tổ chức nói chung và mỗi cá nhân nói riêng.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay4,529
  • Tháng hiện tại13,790
  • Tổng lượt truy cập3,557,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây