***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Sáng mãi những phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ - Hướng tới kỷ niệm 71 năm (27/7/1947 – 27/7/2018)

Thứ hai - 23/07/2018 07:47
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, đất nước giành được độc lập, thống nhất và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, để có những thắng lợi đó quân và dân ta đã có nhiều thế hệ anh dũng hy sinh. Sự hy sinh đó là một truyền thống của dân tộc anh hùng, đồng thời là những phẩm chất vô cùng cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ.

          Thực vậy, trên suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu vẻ vang, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, quân đội từ nhân dân ấy đã nhất tế cùng với toàn dân tộc đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược(1945 – 1975), góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Với hơn 74 năm phát triển và trưởng thành quân đội ta luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
          Trong cuộc đấu tranh lâu dài và anh dũng của dân tộc, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta được toàn dân yêu mến, đùm bọc, chở che, nhân dân khâm phục và khen tặng người chiến sĩ danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ”. Danh hiệu đó vừa hết sức bình dị, vừa gần gũi thân thương. Và chỉ có quân đội cách mạng, hết lòng vì dân mới được nhân dân tin yêu, trìu mến đến vậy. Một hình ảnh tạo được lòng tin yêu, sự quý trọng, có sức động viên mọi thế hệ con cháu kế tiếp noi theo gương sáng của người lính như “Bộ đội Cụ Hồ” của dân tộc Việt Nam. Các nhà nghiên cứu quân sự, các học giả đã chỉ ra nhiều phẩm chất làm nên anh bộ đội cụ Hồ, có thể nhấn mạnh với 5 phẩm chất như:
          Thứ nhất: “Bộ đội Cụ Hồ” trước hết là ở lòng trung thành vô hạn của quân đội ta với Đảng, với nhân dân.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu”. Quân đội ta “trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta”. Quân đội ta với mục tiêu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu chiến đấu đó cũng là mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Với bản chất vô sản, quân đội ta luôn có tính cách mạng triệt để của giai cấp công nhân. Đồng thời quân đội ta còn mang truyền thống chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của dân tộc. Hơn 74 năm xây dựng và trưởng thành, lịch sử của quân đội ta là lịch sử chiến đấu không ngừng, với sự kiên định lý tưởng, nắm vững mục tiêu chiến đấu và niềm tin sâu sắc vào thắng lợi cuối cùng. Hình ảnh anh bộ đôi cụ Hồ đồng nghĩa với sự thử thách ác liệt, với hy sinh, gian khổ, thiếu thốn mà ở đâu và lúc nào, thời chiến cũng như thời bình, người lính luôn luôn là lớp người đứng ở hàng đầu những mũi nhọn ác liệt nhất của cuộc sống.
          Thứ hai: “Bộ đội Cụ Hồ” với truyền thống tốt đẹp là tình đoàn kết quân dân, “quân với dân như cá với nước”, là sự gắn bó chan hòa máu thịt như những người con trong một gia đình.
          Ngay từ khi mới thành lập Bác đã khẳng định quân đội ta là quân đội từ dân, do dân và vì dân mà chiến đấu. Vì lẽ đó quân đội ta phải dựa vào dân, quân với dân chung một ý chí, nên phải kính trọng nhân dân, như Bác đã dạy: “phải làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu, khi mình chưa đến thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc”. Quân dân một lòng, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công.Quân đội của dân, chiến đấu vì dân, quan hệ với dân như “cá với nước” là một nội dung quan trọng thuộc về bản chất của quân đội kiểu mới, quân đội của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là biểu tượng sáng ngời của truyền thống đoàn kết toàn dân, làm nên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
          Thứ ba:“Bộ đội Cụ Hồ” là những con người đầy mưu trí, sáng tạo.
          Mỗi chiến sĩ trong quân đội ta luôn phải đảm bảo những nguyên tắc tác chiến cơ bản như Bác đã dạy là phải kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, luôn giữ quyền chủ động, linh hoạt, bí mật, bất ngờ, không chủ quan khinh địch. Người luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ cần hăng hái thi đua, siêng năng học tập và nhất định phải thường xuyên phê bình, tự phê bình, coi đó là vũ khí sắc bén nhất để quân đội, chiến sĩ ta không ngừng tiến bộ. Bởi, chiến tranh là thử thách lớn nhất đối với mọi khả năng chịu đựng của con người. Không có truyền thống, phẩm chất ham học, say mê tìm hiểu, tự trang bị tri thức cho mình để đủ bản lĩnh hành động thì khó mà đối chọi và chiến thắng được mọi trang bị vũ khí, kỹ thuật tối tân hiện đại của Pháp, Mỹ từng sử dụng ở chiến trường.
          Thứ tư: “Bộ đội Cụ Hồ” có nếp sống kỷ luật, dân chủ, kỷ cương, là tình đồng đội, đồng chí cao cả.
          Bác luôn coi đoàn kết là “điểm Mẹ”, nếu thực hiện tốt thì “đẻ ra con cháu đều tốt”, vì vậy Người yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn biết đồng cam cộng khổ, phải thương yêu nhau, cán bộ phải “thân đội viên như chân tay”, chiến sĩ phải “thân cán bộ như ruột thịt”, nhất là cán bộ thì phải “là người anh, người chị, người bạn của đội viên”. Đồng thời, một quân đội mạnh là quân đội phải biết giữ gìn kỷ luật. Mỗi chiến sĩ, trong thời chiến cũng như thời bình, mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và thi hành triệt để, phải nghiêm ngặt giữ gìn kỷ luật không tham tài sản, không làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, phải khiêm tốn giản dị, có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn. Đó là một vẻ đẹp có tính truyền thống vừa gần gũi bình dị, vừa giàu tính nhân văn, thể hiện sự hiểu biết, nét đẹp văn hóa của con người mới, toát lên trong cuộc sống hàng ngày của “Bộ đội Cụ Hồ”.
          Thứ năm: “Bộ đội Cụ Hồ”có bề dày truyền thống được xây dựng và trưởng thành.
          Truyền thống anh hùng trong chiến đấu bách chiến, bách thắng với lá cờ quyết thắng vẻ vang còn là tình cảm đoàn kết, thương yêu, chan hòa, đồng cam cộng khổ, gắn bó với nhau trong môi trường quân đội lúc chiến tranh cũng như thời bình, coi nhau như tình cảm cha con, anh em, quý nhau như ruột thịt, đã làm cho quân đội trở thành một môi trường cao đẹp, lý tưởng.Quân đội ta càng đặt trong khó khăn, gian khổ thì nét đẹp truyền thống đó càng được tỏa sáng, phát huy hiệu quả, trở thành sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù. Những phẩm chất tốt đẹp đó của người lính đã làm nên những chiến công mang tinh thần tập thể, vô tư, trong sáng. Mọi người dân Việt Nam dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào khi nhắc lại những kỷ niệm đẹp nhất của mình, bao giờ cũng tự hào nhắc lại những năm tháng mình được sống, chiến đấu gắn bó với quân đội, với người lính.
          Nhắc tới nét đẹp của anh bộ đội cụ Hồ là nói tới truyền thống, nét đẹp nhân văn, sự chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.Vì lẽ đó, hình ảnh cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn ở trong trái tim của nhân dân Việt Nam,ghi nhận những cống hiến xuất sắc và tinh thần tận tuỵ, đức tính hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, bảo vệ hoà bình, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo chính sách hậu phương quân độ trong tình hình mới. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ" luôn là niềm tin yêu, kiêu hãnh, niềm vinh dự, tự hào, sự ngưỡng mộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, của cả hệ thống chính trị ở nước ta; trước hết là danh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.Đồng thời, điều đó cũng luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ quân đội ta phải không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tác giả bài viết: Vũ văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,135
  • Tháng hiện tại10,735
  • Tổng lượt truy cập3,219,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây