[TIP]
[SLIDE_SHOW]
[NEWS_SHOW]
[HEADER]
[TOP]

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho sinh viên trong thời kỳ mới

Thứ tư - 23/09/2020 07:44
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận quan trọng nhất góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho sinh viên theo mục tiêu giáo dục: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.
          Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu quan trọng trong các trường đại học trong đó có trường Đại học Sao Đỏ. Khoa Giáo dục Chính trị và Thể chất là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn lý luận chính trị giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  Nhận thức  được tầm quan trọng đó, Khoa GDCT&TC đã thực hiện tốt các nhiệm vụ:
dung
Giảng viên khoa GDCT&TC giảng dạy học phần gắn liền với chuyên đề giáo dục chính trị cho sinh viên          
          Thứ nhất: Khoa trực tiếp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn cốt lõi là các môn lý luận chính trị. Bộ môn đã lựa chọn nội dung đào tạo tiên tiến, khoa học, hiện đại, đảm bảo tính mới của chương trình và gắn với ngành nghề đào tạo của sinh viên: Những môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật luôn là những môn gắn liền với thực tiễn, với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vì vậy, phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, thông tin mới, nội dung mới phù hợp với thực tiễn mới.
          Hai là, Các giảng viên trong khoa luôn tuyên truyền, quán triệt về tình hình thế giới và trong nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của môn học… có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc giáo dục chính trị cho sinh viên hiện nay. Thông qua đó, giúp sinh viên cập nhật thông tin kịp thời, nắm bắt được những diễn biến chính trị - xã hội, tránh được hiện tượng “mù” thông tin; đồng thời, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng và rèn luyện bản lĩnh cho sinh viên.
          Ba là, Đội ngũ giảng viên trong khoa luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, từ đó giúp cho sinh viên có môi trường tốt để rèn luyện, học tập, có định hướng và trách nhiệm với tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.  Khoa kết hợp cùng với các phòng ban đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động của Đoàn, Hội và hoạt động ngoại khóa trở thành đặc trưng của sinh viên, là phương thức hữu hiệu để tập hợp và tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Các phong trào hành động cách mạng như “sinh viên tình nguyện”,  “Đội thanh niên xung kích”, “Sinh viên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tiếp sức mùa thi”, “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên với biển, đảo Tổ  quốc”. Cùng với học tập, việc tích cực tham gia các hoạt động phong trào chính là thể hiện một cách đầy đủ nhất, đậm nét nhất vai trò của những người giảng viên từ đó hình thành những việc làm thiết thực của sinh viên hướng đến cộng đồng, vì cộng đồng; không chỉ đáp ứng nguyện vọng yêu nước, đòi hỏi đích thực và mong muốn cống hiến của tuổi trẻ mà còn tạo sức sống lâu bền trong sinh viên, góp phần giáo dục chính trị cho sinh viên.
          Như vậy việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên là việc làm quan trọng đã khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm sinh viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ được giao giảng viên khoa Giáo dục chính trị và Thể chất quyết tâm đoàn kết không ngừng học tập, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn hiện nay

Tác giả bài viết: Ths. Đỗ Thị Thùy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

[BOTTOM]
[RIGHT]
[LEFT]
[FOOTER]
[FIX_BANNER_LEFT]
[FIX_BANNER_RIGHT]
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây