***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Nghiên cứu khoa học – Nhiệm vụ của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trường Đại học Sao Đỏ

Thứ hai - 28/09/2020 08:18
Trường Đại học có 2 chức năng cơ bản là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hai chức năng này không chỉ thể hiện ở cơ cấu tổ chức của trường đại học mà còn là nhiệm vụ của từng giảng viên. Không thể có trường đại học chỉ đào tạo mà không Nghiên cứu khoa học, cũng như không thể có giảng viên đại học chỉ bước lên bục giảng mà không Nghiên cứu khoa học. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội
          Đối với giảng viên tại trường đại học, công tác giảng dạy luôn được coi trọng, là điều kiện cần và đủ đối với một giảng viên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một nửa yêu cầu của hoạt động chuyên môn của người giảng viên.Vì vậy, việc NCKH lâu nay luôn được các trường đề cao, chú trọng, đặt ra như một nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên và là một tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để đánh giá khả năng toàn diện của giảng viên. Trong giai đoạn hội nhập và phát triển như hiện nay, việc tham gia vào những hoạt động NCKH sẽ đem lại những lợi ích:
          Thứ nhất: Giúp giảng viên có điều kiện đào sâu hơn, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức chưa chuẩn xác trong bài giảng của mình.
         Thứ hai:  Người giảng viên tham gia NCKH một mặt vừa củng cố lại kiến thức chuyên môn của mình, mặt khác vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn từ những kiến thức từ các chuyên ngành khác.
         Thứ ba: Nghiên cứu khoa học còn góp phần phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học của giảng viên, đồng thời hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu.
          Thứ tư: Tham gia hoạt động NCKH là cơ hội tốt để giảng viên có môi trường, cơ hội bồi dưỡng năng lực NCKH. Đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
          Thứ năm: Hoạt động NCKH sẽ góp phần quan trọng để khẳng định uy tín của nhà trường với các trường bạn trong toàn quốc. Mỗi bài viết tham gia hội thảo được đánh giá cao, mỗi công trình NCKH ở các cấp, mỗi bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tên cán bộ, giảng viên gắn với tên nhà trường là một lần thương hiệu và uy tín của nhà trường được thể hiện.
          Nhận thức được lợi ích của hoạt động  nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, trường Đại học Sao Đỏ luôn luôn chú trọng, khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện, để giảng viên tiếp cận với nghiên cứu khoa học, xác định đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi giảng viên. Mỗi giảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đã tự giác, tích cực nghiên cứu đăng ký làm các đề tài khoa học, viết báo đăng tạp chí quốc tế, trong nước, trong trường. Năm học 2019-2020 toàn trường có 42 đề tài khoa học cấp cơ sở; 01 đề tài cấp Tỉnh; 02 đề tài cấp Bộ được nghiệm thu;  có trên 40 công trình khoa học được công bố trên các Tạp chí, hội thảo quốc tế; 14 bài đăng tạp chí chuyên ngành trong nước; 68 bài đăng tạp chí Đại học Sao Đỏ; 04 bài hội thảo trong nước. Theo sự đánh giá của các Hội đồng, năm nay, các đề tài khoa học công nghệ của giảng viên đều tăng cả về số lượng và chất lượng, lĩnh vực nghiên cứu của đề tài phong phú, đa dạng. Nội dung của đề tài có nhiều ứng dụng trong thực tiễn sản xuất tại doanh nghiệp (07 đề tài được chuyển giao công nghệ cho các công ty) trong giảng dạy,  đáp ứng mục tiêu phát triển của nhà trường. Đặc biệt một số đề tài được triển khai từ sự đặt hàng của doanh nghiệp và được doanh nghiệp cấp kinh phí nghiên cứu. 
Nhóm đề tài của Nhà trường bảo vệ trước Hội đồng khoa học cấp tỉnh
          Khoa Giáo dục Chính trị và Thể chất với chức năng nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị, thể chất cho sinh viên. Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên trong khoa tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm học 2019-2020 khoa có 02 đề tài khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 08 bài báo đăng trên tạp chí Nhà trường; 07 bài báo đăng các tạp chí chuyên ngành trong nước; 02 Sáng cải tiến; 02 đề xuất sáng tạo khoa học kỹ thuật; tổ chức 02 Hội thảo khoa học. Các công trình khoa học được đánh giá chất lượng tốt, có tính thực tiễn cao. Qua đó, kỹ năng, trình độ nghiên cứu khoa học của giảng viên được nâng cao. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
IMG 2488 (1)
KHoa Giáo dục chính trị và thể chất tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2019 - 2020       
          Nhìn chung, hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của các nhà trường, góp phần tạo nên uy tín, chất lượng trong đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển chưa xứng tầm với mục tiêu Nhà trường đề ra, cụ thể: Một số giảng viên vẫn chưa nhận thức được lợi ích của việc nghiên cứu khoa học, nên làm đề tài theo kiểu đối phó, chưa giành nhiều thời gian, trí tuệ trong quá trình nghiên cứu; Tinh thần hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau trong hoạt động NCKH. Nhiều giảng viên có trình độ cao chưa tập hợp các giảng viên trẻ khi triển khai các đề tài. Ngược lại, giảng viên trẻ còn e dè, ngại ngùng học hỏi hay tranh thủ sự giúp đỡ của giảng viên lâu năm nhiều kinh nghiệm; Số lượng đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh khối xã hội còn ít; Sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Số lượng đề tài chuyển giao cho các doanh nghiệp còn ít; về kinh phí là vấn đề then chốt nhất và vướng mắc nhất của NCKH.
           Để hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên phát triển hơn nữa, cần phải thực hiện một số giải pháp sau:
          * Đối với nhà trường:
          - Tăng cường vai trò của quản lí khoa học và công nghệ trong phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên qua các kế hoạch cụ thể cho từng giảng viên theo thời gian, coi đó là nhiệm vụ bắt buộc cần phải thực hiện trong năm học.
          - Tăng kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học như: Kinh phí cho các cộng tác viên, phản biện đề tài, các nhóm tham gia làm đề tài. Có cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia NCKH thông qua việc khen thưởng về vật chất và tinh thần để khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH
          - Thành lập câu lạc bộ NCKH mạnh trong nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ cho các giảng viên trẻ tham gia cùng làm đề tài với những người có kinh nghiệm.
         * Đối với các khoa:
          - Đầu năm học lập kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học: Đăng ký đề tài các cấp, viết báo đăng tạp chí trong trường và ngoài trường, làm sáng cải tiến, sáng tạo khoa học kỹ thuật.
          - Các khoa cần lấy chất lượng và hiệu quả NCKH làm tiêu chuẩn trong đáng giá phân loại thi đua của giảng viên để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên trong khoa. Đưa ra những chế tài xử phạt đối với giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm học.
          - Phát huy hơn nữa vai trò của hội đồng khoa học trong khoa như: Tư vấn, đóng góp, giúp đỡ các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. 
          Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với vai trò quan trọng của tri thức khoa học, việc đẩy mạnh NCKH trong giảng viên càng có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động NCKH của giảng viên là một hoạt động rất quan trọng trong việc biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, những năm gần đây, Ban Giám hiệu trường Đại học Sao Đỏ đã quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời, sâu sát và đạt được nhiều kết quả. Đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Tuy nhiên, có thể thấy công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trong toàn trường, khoa vẫn còn tồn tại cần khắc phục, vì vậy giảng viên cần phải phát huy nội lực của mình trong công tác NCKH mới chủ động đáp ứng được nhu cầu phát triển năng lực nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
 

Tác giả bài viết: NCS: Nguyễn Thị Hải Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,128
  • Tháng hiện tại112,456
  • Tổng lượt truy cập3,189,357
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây