***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Vai trò của Tổ công đoàn trong tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động của nhà trường

Thứ sáu - 13/04/2018 08:16
Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong 3 chức năng của tổ chức công đoàn, thông qua công tác giáo dục chính trị để giúp đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước hiện nay. Có nhận thức đúng thì hành động thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Nhận thức được ý nghĩa đó, công đoàn trường ĐHSĐ nói chung và Tổ công đoàn khoa GDTC&TC nói riêng những năm qua luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp cho đoàn viên của tham gia các hoạt động của nhà trường.
          Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Công tác tuyển sinh ở các trường Đại học, Cao đẳng nói chung và trường Đại học Sao Đỏ nói riêng luôn là một trong những hoạt động quan trọng được đặt lên hàng đầu. Bởi đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của nhà trường, nó ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cán bộ và giảng viên. Tuy nhiên, do bối cảnh xã hội đang có nhiều biến động, xu hướng tuyển sinh của Nhà trường đang gặp khó khăn, do vị trí địa lý không thuận lợi, xa trung tâm, tâm lý thích lựa chọn các trường ở trung tâm thành phố lớn của thí sinh đã trở thành trào lưu,… điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng sinh viên đầu vào của Nhà trường.
          Trước tình hình đó vai trò của cán bộ công đoàn viên trở nên hết sức quan trọng. Chính Công đoàn viên cần phải hiểu những thách thức khó khăn, phải chung tay đoàn kết, quyết tâm thi đua giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng. Đoàn viên phải thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động của khoa và trường, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia các phong trào, tích cực, năng động, sáng tạo để đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội.
          Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường nên trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào công đoàn khoa đã thực hiện tương đối tốt. Công đoàn khoa thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục công đoàn viên tham gia các hoạt động của khoa và trường, đặc biệt là công tác tuyển sinh, cụ thể:
          - Tổ chức các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chuyên môn như: Thi đua dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, làm lợi, tiết kiệm,…
          - Tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham gia nhiệt tình phong trào của nhà trường như: Thi tìm hiểu mối quan hệ Việt - Lào, phòng chống tệ nạn xã hội, XD cơ quan văn hóa, XD cơ quan an toàn về an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn lao động, phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn 20/10, 20/11, 8/3
          - Triển khai nhiều hoạt động do công đoàn trường tổ chức như: Ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ Miền trung lũ lụt 1 ngày lương, đền ơn đáp nghĩa, chất độc màu da cam, Robocon 100.000/CBGV; quỹ khuyến học, khuyến tài: 1.200.000; ủng hộ công tác tuyển sinh: 28.470.000 đồng, chăm sóc cây xanh ở CS2,… Thường xuyên triển khai học tập NQTW, quan tâm đến đời sống công đoàn viên, tổ chức sinh nhật cho các đoàn viên, khen thưởng con em CBCNV có thành tích cao trong học tập, ngày 1/6; tết trung thu, quan tâm tạo điều kiện cho SV nghèo vượt khó,….nhiều hoạt động hướng tới đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hỗ trợ, giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn,…
tao quan 3
Tổ công đoàn khoa GDCT&TC kết hợp các tổ công đoàn Cơ khí, Kinh tế và DL&NN tổ chức, động viên công đoàn viên tham gia văn ngh​ệ chào mừng ngày 20/11/2017
          - Tuyên truyền, khen thưởng các công đoàn viên tích cực tham gia tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch của nhà trường theo các đoàn tư vấn. Bên cạnh đó Tổ công đoàn khoa còn phát động phong trào tư vấn tuyển sinh tới từng cán bộ viên chức trong khoa tham gia tư vấn để mỗi giảng viên có được ít nhất một em tân sinh viên nhập học. Kết quả trong những năm qua các công đoàn viên đã rất tích cực và mỗi năm cũng tuyển được từ 10 đến 20 em tân sinh viên nhập học.
          - Tham gia viết bài tuyên truyền giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan, ý thức kỷ luật lao động tốt, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, khoa thường xuyên phổ biến luật lao động, luật viên chức, Pháp lệnh Dân số kế hoạch hóa gia đình, các nội quy, quy chế nội bộ cho công đoàn viên. Kết quả các giảng viên trong khoa đều thực hiện tốt các chủ trương của Nhà trường.
          Tuy nhiên, để tăng cường các hoạt động phong trào cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động của nhà trường, các tổ công đoàn cần thực hiện một giải pháp sau:
          - Đẩy mạnh viết tin, bài trên đài phát thanh, trên trang website của khoa và trường để tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho các công đoàn viên,….
          - Tuyên truyền những chủ trương, đường lối, văn bản đến các công đoàn viên như: Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”; Bộ Luật Lao động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp trong công nhân lao động.
          - Cán bộ công đoàn phải thường xuyên cập nhật và triển khai những văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như: Nhà trường phối hợp phổ biến pháp luật của tỉnh để tuyên truyền rộng rãi đến người sử dụng lao động và người lao động về Bộ luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động…kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan.
          - Tổ công đoàn khoa là cầu nối giữa các đoàn viên công đoàn khoa với Ban chấp hành công đoàn trường, quan tâm, chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên với cấp trên.
          - Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của các giảng viên trong khoa đối với các hoạt động đào tạo và hoạt động phong trào.
          - Bám sát kế hoạch của nhà trường, của khoa, sự chỉ đạo của Công đoàn trường, Ban Giám hiệu, của lãnh đạo khoa.  
          - Tổ trưởng công đoàn cần sát sao với các công việc, lập kế hoạch cụ thể về thời hạn hoàn thành và chất lượng công việc giao cho công đoàn viên và phải thống nhất từ đầu. Bên cạnh đó cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công đoàn viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ.
          - Giáo dục công đoàn viên của đơn vị có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, nội quy kỷ luật lao động, học tập để nâng cao trình độ để đáp ứng với sự phát triển của nhà trường, giáo dục thực hiện nề nếp kỷ cương, kỷ luật lao động, xây dựng nếp sống văn hoá cơ quan, có ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao, làm việc hiệu quả, năng suất, chất lượng.  
          - Kiên quyết xử lý những công đoàn viên chậm tiến, gây mất đoàn kết tập thể và chưa có ý thức cao, thiếu sự nhiệt tình trong các hoạt động chung của Khoa và của Nhà trường.
          Có thể khẳng định Công đoàn có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền cho công đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động phong trào cũng như công tác tư vấn tuyển sinh trong nhà trường. Tuy nhiên để phát huy tốt vai trò của tổ công đoàn trong công tác tập hợp, giáo dục và rèn luyện công đoàn viên tham gia các hoạt động đặc biệt là công tác tư vấn tuyển sinh công đoàn khoa và công đoàn nhà trường cần thực hiện tốt các biện pháp đã nêu ở trên để việc giáo dục chính trị tư tưởng giúp cho đoàn viên của đơn vị hiểu rõ các chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường. Từ đó góp phần và xây dựng và phát triển các phong trào trong nhà trường từ đó đưa trường Đại học Sao Đỏ ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,120
  • Tháng hiện tại10,720
  • Tổng lượt truy cập3,219,767
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây