***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Những thành tựu nổi bật năm 2019 – Khoa Giáo dục chính trị & Thể chất

Thứ sáu - 27/12/2019 14:18
Trong năm 2019 với sự quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lượi mục tiêu nhiệm vụ năm học và năm hành chính, tập thể giảng viên khoa Giáo dục chính trị và thể chất đã đạt nhiểu thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực được giao, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển nhà trường thể hiện qua các thành tích nổi bật như sau:
          1. Thành tựu trong công tác bồi dưỡng giảng viên 
          Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội thì trình độ của giảng viên hết sức quan trọng, chính vì vậy công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên luôn được khoa đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức, phương pháp cách làm khác nhau: Trong năm khoa có 04 giảng viên đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước; sinh hoạt học thuật bộ môn về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học, kết quả phân loại giảng viên năm học 2018 - 2019 khoa có 100% giảng viên đạt loại Khá và Giỏi; có 01 giảng viên (Thày Nguyễn Mạnh Tưởng) đạt giải Nhì trong Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở. Một trong những hoạt động giúp cho công tác bồi dưỡng giảng viên đạt hiệu quả cao và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đó là tổ chức các hoạt động nhóm sở thích cho sinh viên tham gia. Nhận thức được ý nghĩa, vai trò của hoạt động trên ngày  26/10/2019 Khoa Giáo dục chính trị và Thể chất đã tổ chức cho giảng viên và sinh viên đi thực tế tại khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình. Chuyến thăm quan thực tế có 17 thầy, cô trong khoa Giáo dục chính trị và thể chất và 13 em sinh viên Đại học khóa 08 và 09 tham gia. Những nội dung trải nghiệm thực tế sau 01 ngày, giảng viên đã tìm hiểu được ý nghĩa của những di vật, chứng tích lịch sử của dân tộc Việt Nam thời nhà Đinh – Tiền Lê. Mỗi giảng viên được trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế và lĩnh hội được nhiều kiến thức để vận dụng vào công tác giảng dạy của bản thân.
2
Thày Nguyễn Mạnh Tưởng đạt giải Nhì trong Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2018 - 2019
          Những kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng giảng viên của khoa năm 2019 là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao trình độ giảng viên từ đó đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của khoa và Nhà trường. Những thành tựu trên đã khẳng định tầm quan trọng và đúng đắn của khoa và nhà trường trong công tác bồi dưỡng giảng viên hàng năm.
          2.  Đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học
          Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng trong các trường Đại học nhằm góp phần không nhỏ vào quá trình nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên từ đó góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động NCKH, năm 2019 khoa đã triển khai phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên thông qua các kế hoạch từ đầu năm. Chính vì vậy, năm 2019 khoa Giáo dục chính trị và Thể chất đã có bước đột phá lớn trong công tác NCKH.
          Kết quả ngày 28/9/2019 Khoa Giáo dục Chính trị và Thể chất tổ chức hội thảo với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khoá cho sinh viên trường Đại học Sao Đỏ”. 13 bài báo cáo đăng kỷ yếu, ngoài ra các thầy, cô và các em sinh viên đến tham dự cũng đã trình bày19 ý kiến phát biểu tự do. Các bài báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu tập trung vào một số nội dung về Các bài viết cũng như các ý kiến phát biểu tập trung vào một số nội dung về vai trò, ý nghĩa của hoạt động ngoại khoá đối với sinh viên, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khoá của sinh viên, thực trạng hoạt động ngoại khoá của sinh viên Đại học Sao Đỏ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khoá cho sinh viên Đại học Sao Đỏ. Cùng với đó ngày 17/12/2019, Khoa cũng đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "10 năm đào tạo đại học – Thực trạng và giải pháp”.  Chuẩn bị cho buổi hội thảo các giảng viên, đã gửi 13 bài viết đăng kỷ yếu và đã trình bày 11 ý kiến phát biểu trong hội thảo. Các bài viết cũng như các ý kiến phát biểu tập trung đánh giá thực trạng một số nội dung chính như: hoạt động đào tạo, hoạt động tuyển sinh, cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học của nhà trường trong những năm tiếp theo. Và một số giải pháp cụ thể được các nhà khoa học đưa ra. Trong năm 2019 khoa đã bảo vệ thành công 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cùng với đó trong năm khoa có 8 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học trường Đại học Sao Đỏ, 05 bài báo được đăng trên trạp chí có uy tín trong nước và cos01 bài báo được đăng trong kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia do trường Đại học Hải Phòng tổ chức. Trong năm khoa cũng đã hoàn thành đảm bảo số lượng và chất lượng 100 tin bài đăng trên Website của khoa và nhà trường theo kế hoạch các tháng.
IMG 2488
Khoa GDCT&TC đã tổ chức thành công hội thảo khoa học năm 2019
          Với những kết quả to lớn trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã khẳng định chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa ngày càng được nâng lên đã góp phần to lớn vào công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.
          3. Hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt  nhiều thành tích
          Nhằm hướng đến giáo dục sinh viên toàn diện đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện văn hóa văn nghệ và hoạt động thể dục thể thao trong cán bộ công nhân viên và sinh viên trong nhà trường hướng đến những ngày lễ lớn của dân tộc và các hoạt động kỷ niệm, chào mừng trong nhà trường. Đồng thời tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa các cụm trường trên địa bàn thị xã Chí Linh. Cán bộ giảng viên khoa Giáo dục chính trị và thể chất tích cực hăng hái tham gia.
Trong lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống đào tạo trường Đại học Sao Đỏ, khoa GDCT&TC đã liên kết khoa Khoa học cơ bản và khoa Thực phẩm tham gia hội trại truyền thống. Kết quả liên khoa đã giành giải Nhì. Cùng với đó trong hoạt động cổ vũ các phong trào đặc biệt là cuộc thi Robocon tại nhà thi đấu Hải Dương các giảng viên của khoa đã cùng sinh viên nhà trường tiếp lửa cho các đội thi của trường thi đấu đạt giải cao năm 2019. Đội nữ bóng truyền hơi kết với các đơn vị bạn tham gia giải bóng chuyền hơi chào mừng 8/3/2019 đạt giải nhất.
thuc pham
Hội trại của liên khoa trong lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống đào tạo trường Đại học Sao Đỏ
          Với những thành tựu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao của khoa có thể khẳng định bên cạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt cán bộ giảng viên khoa GDCT & TC luôn tích cực trong các hoạt động tập thể góp phần không nhỏ vào những thành công trong phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao chung của Nhà trường.
          4. Thành công trong các hoạt động ngoại khóa và xây dựng nét văn hóa cho sinh viên
          Nhằm mục đích giúp cho sinh viên tham gia học phần kỹ năng mềm và học phần giáo dục thể chất có cơ hội tham gia hoạt động rèn luyện, thực hành các kỹ năng được trang bị trong học phần kỹ năng mềm và giáo dục thể chất, đồng thời giúp các em có thể tìm hiểu đăng ký tích lũy kiến thức cho đánh giá kết thức tại học kỳ 4 và học kỳ 8, trong năm 2019 khoa đã tổ chức nhiều hoạt động. Năm 2019 khoa Giáo dục chính trị đã tổ chức nhiều các hoạt động cho sinh viên các lớp DK07, DK08, DK09 tham gia cổ vũ cuộc thi Robocon năm 2019 tại nhà thi đấu Hải Dương. Cũng từ năm 2019 nhằm duy trì thực hiệm mục tiêu xây dựng nét văn hóa đặc trưng cho sinh viên trường Đại học Sao Đỏ,  khoa cũng đã tiếp tục tổ chức cho các em sinh viên tham gia các hoạt động như tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan nhà trường hướng đến bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp tạo hiệu ứng cho sinh viên toàn trường. Kết quả có nhiều em sinh viên các lớp cũng như các câu lạc bộ, đội xung kích, thanh niên tình nguyện tích cực tham gia. Một trong các hoạt động được đánh giá cao đó là công tác giáo dục ý thức văn hóa ứng xử trong nhà trường do khoa đảm nhiệm đã tạo sự chuyển biến về văn hóa trong sinh viên một cách rõ rệt; Cùng với các hoạt động trên là hoạt động tình nguyện tại cụm di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc tại lễ hội mùa Thu năm 2019 đã để lại nhiều ấn tượng cho Ban tổ chức cũng như khách thập phương tới tham dự lễ hội.
2 1 
Sinh viên tham gia bảo vệ môi trường và nhóm bạn cùng sở thích
          Thông qua các hoạt động ngoại khóa và xây dựng nét văn hóa giúp cho các em sinh viên có dịp giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong học tập, sinh hoạt tập thể, thắt chặt tình đoàn kết, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt các kỹ năng trong nhà trường. Các chương trình còn hình thành cho sinh viên những nét văn hóa đặc trưng của sinh viên Đại học Sao Đỏ. Qua đây cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa nói riêng và của nhà trường nói chúng./.
 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay719
  • Tháng hiện tại112,047
  • Tổng lượt truy cập3,188,948
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây