***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ nhật - 05/04/2020 10:27
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong vận động tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Vì vậy, khi tìm thấy con đường cứu nước là Cách mạng Vô sản, Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
          Ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng - Trung Quốc, Người đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 
          Vừa mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. Khi Nhật hất cẳng Pháp, Đảng đã tranh thủ thời cơ, chuyển hướng mau lẹ, phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước, tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, giành chính quyền nhanh gọn trong cả nước, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa Đảng ta lên vị trí lãnh đạo, cầm quyền. Sự lãnh đạo tài ba của Đảng ta còn thể hiện rõ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với tinh thần chiến đấu vô cùng anh dũng và quả cảm. Thực hiện đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã kết hợp sức mạnh của toàn dân tộc làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
 
Đại thắng mùa xuân 1975 (Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phòng)
           Hơn 30 năm đổi mới là giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt về sự lãnh đạo của Đảng ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện và triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, thể hiện tài năng lãnh đạo của Đảng ta. Đất nước ta đã đạt được những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
          Như vậy, sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng là hết sức cần thiết. Vì Đảng cộng sản không có có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.
          Để thực hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng, đề ra được đường lối lãnh đạo đất nước, các chiến lược, sách lược phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực thì Đảng đã tiến hành các kỳ Đại hội nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được; những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Kể từ khi ra đời, Đảng đã tiến hành 12 kỳ Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức năm 2020. Tiền đề cho Đại hội Đảng là Đại hội Đảng bộ các cấp.
          Đại hội tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; Hệ thống chính trị ngày càng phát triển; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó đã góp phần quan trọng tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của đất nước ta như ngày nay.
          Cùng với những thành tựu nêu trên, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: kinh tế - xã hội nước ta tuy đã có bước phát triển nhưng chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường, gây mất ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số yếu kém, bất cập; Trong khi đó, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường... đang là những thách thức rất lớn đối với nước ta. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
          Trước bối cảnh phức tạp như vậy, việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nói chung và Đảng bộ trường Đại học Sao Đỏ nói riêng có nhiều nội dung quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ được đề ra. Mỗi chi ủy, chi bộ đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường của nhiệm kỳ.  Đây là đại hội điểm cơ sở do thành ủy thành phố Chí Linh chỉ đạo tổ chức tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội đã đưa ra được các phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ cũng như chiến lược xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh. Phát huy thành tích đã đạt được, chắc chắn Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ sẽ khẳng định được sức mạnh trí tuệ tập thể, đoàn kết thống nhất xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay2,106
  • Tháng hiện tại10,706
  • Tổng lượt truy cập3,219,753
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây