***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 năm truyền thống vinh quang (3/2/1930 – 3/2/2020)

Thứ sáu - 31/01/2020 18:15
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong 90 năm qua đã khẳng định sự lựa chọn của Nguyễn Ái Quốc từ những năm 1930 hoàn toàn chính xác, là nền tảng vững chắc làm nên truyền thống vinh quang của Đảng tiếp nối con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay.
          Từ ngày 6/1/1930 đến ngày 7/2/1930 Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương bao gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời thông qua một số văn kiện quan trọng đó là Chánh cương văn tắt, Sách lược vắn tắt…do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện được thông qua đã trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Ngày 3/2/1930, được Đảng ta lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930-7/2/1930) tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.
         Trong 90 năm qua, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo tài tình của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam:
          Thứ nhất, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trải qua các phong trào cách mạng thời kỳ 1930 -1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh: cao trào vận động Dân chủ  1936-1939, phong trào cách mạng 1939-1945 trực tiếp là cao trào kháng Nhật cứu nước làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945.
         Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là bước ngoặt vĩ đại, lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng ở thuộc địa, một Đảng Cộng sản dưới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền thắng lợi trên cả nước; đã xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân gần một thế kỷ; lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế hàng ngàn năm; khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
         Thứ hai, thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc (1945-1975).
          Cách mạng vừa thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa ra đời đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dựa vào nhân dân, Đảng đã lãnh đạo vừa bảo vệ chính quyền, vừa xây dựng lực lượng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
          Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đường lối sáng tạo trong chủ trương của Đại hội II (2/1951), Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chiến thắng trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ (5/1954). Đường lối tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng hai miền Bắc, Nam tại Đại hội III (9/1960) của Đảng, vừa phù hợp với cả nước ta vừa phù hợp với tình hình quốc tế đã huy động và kết hợp được sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến, sức mạnh cả nước và sức mạnh của ba dòng thác cách mạng trên thế giới làm nên thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
          Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám 1945, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm (1945-1975), mở ra một thời kỳ mới, cả nước hòa bình, độc lập thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
          Thứ ba, thắng lợi của công cuộc đổi mới
          Từ năm 1975, Đảng đã lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn: kinh tế tăng trưởng cao, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao…
          Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Trải qua 90 năm với truyền thống vinh quang, chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên trường Đại học Sao Đỏ nói riêng mãi mãi biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tin tưởng và trung thành với Đảng, ra sức chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội dự bị của Đảng, luôn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; luôn kiên định mục tiêu chính trị của Đảng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy giá trị truyền thống vinh quang của Đảng đem lá cờ “bách chiến, bách thắng” của Đảng đến thắng lợi cuối cùng.

Tác giả bài viết: Ths. Đặng Thị Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay2,301
  • Tháng hiện tại10,901
  • Tổng lượt truy cập3,219,948
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây