***ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG*** ****ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG***

Quan điểm xây dựng và phát triển con người mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và vận dụng của Trường Đại học Sao Đỏ

Thứ ba - 15/03/2022 20:08
Con người và nhân tố con người luôn là vấn đề trung tâm của mọi chiến lược phát triển và là yếu tố cốt lõi trong sức mạnh của mỗi quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Tại Đại hội XIII của Đảng ta cũng đã khẳng định tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, phương hướng chủ yếu về xây dựng con người Việt Nam trong điều kiện mới. Nhận thức được quan điểm của Đại hội XIII, trong những năm qua Đảng bộ, Ban Giám hiệu và các giảng viên Trường Đại học Sao Đỏ đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, tích cực đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy… để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
          Con người và nhân tố con người luôn là vấn đề trung tâm của mọi chiến lược phát triển và là yếu tố cốt lõi trong sức mạnh của mỗi quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình xây dựng xã hội mới, Đảng ta đã khẳng định: nguồn lực quý báu nhất, có vai trò quyết định nhất là con người Việt Nam; nhân tố con người chính là nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam. Nhận thức đúng đắn vai trò của con người trong bối cảnh mới, Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa ra những chủ trương, đường lối đúng đắn nhằm xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          Kế thừa các thành tựu lý luận và thực tiễn đạt được trong xây dựng và phát triển con người, Đại hội XIII của Đảng đã nêu tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, phương hướng chủ yếu về xây dựng con người Việt Nam trong điều kiện mới, nhất là phát triển nguồn lực con người trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Điều này được biểu hiện trên các nội dung:
         Thứ nhất, coi con người là trung tâm của sự phát triển và kiên định phát triển con người Việt Nam toàn diện. Đảng ta chủ trương: “coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”. Do vậy, phải: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam;… phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.
          Thứ hai, thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách và coi trọng giáo dục, khoa học để con người có điều kiện phát triển toàn diện. Thực hiện: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”. Đảng ta chủ trương coi trọng giáo dục, đào tạo để phát triển con người đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đất nước. Theo đó, công tác giáo dục phải: “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam. Bên cạnh các chính sách kinh tế - xã hội, công tác giáo dục và đào tạo, Đại hội XIII của Đảng còn khẳng định vai trò của khoa học trong phát triển nguồn lực con người.
          Thứ ba, quan tâm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra phương hướng: “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân
          Có thể thấy rằng, quan điểm Đại hội XIII của Đảng về con người và phát triển nguồn lực con người là hệ thống toàn diện và có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong bối cảnh mới của xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế, nhất là trước tác động ngày càng sâu, rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đảng ta khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải thực hiện chiến lược giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới của nước ta, nhất là trong bối cảnh sự tác động ngày càng sâu, rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức hiện nay.
          Nhận thức đúng đắn vai trò của con người trong bối cảnh mới, vận dụng sáng tạo của Đại hội XIII về xây dựng con người mới, trong những năm qua Đảng bộ, Ban Giám hiệu và các giảng viên Trường Đại học Sao Đỏ đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đầu tư cơ sở vật chất, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy… để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước: 100% phòng học lý thuyết được trang bị điều hòa không khí, máy chiếu/màn hình LED cỡ lớn, camera giám sát tạo điều kiện cho sinh viên học tập, 08 Trung tâm thực hành thực nghiệm cùng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phù hợp với từng lĩnh vực đào tạo của Nhà trường đáp ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thời kỳ cách mạng 4.0. Nhà trường còn có hệ thống thư viện xanh – sạch đẹp thu hút hàng trăm sinh viên tham gia học tập mỗi ngày.
Thùy T3 1
Sinh viên khoa Điện thực hành tại trung tâm thực hành thực nghiệm
Không gian thư viện sạch đẹp
          Hiện nay, Trường có 239 cán bộ, giảng viên, 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ trong đó 18% giảng viên có trình độ Tiến sĩ. Nhiều giảng viên là những chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật. Sinh viên Trường đại học Sao Đỏ đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, chung tay cùng đất nước phòng chống dịch Covid, tổng số kinh phí, hiện vật ủng hộ trị giá lên tới gần 500 triệu đồng.
          Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng về xây dựng con người mới cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Nhà trường. Trường Đại học Sao Đỏ đã và đang đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Sinh viên học tập trong môi trường hiện đại, tiếp cận với nhiều công nghệ mới, có kiến thức, kỹ năng thực hành, thực nghiệm, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt…là địa chỉ tin cậy, uy tín, được doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

Tác giả bài viết: ThS. Đỗ Thị Thuỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay2,389
  • Tháng hiện tại10,989
  • Tổng lượt truy cập3,220,036
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây